Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPredel Krystyna w upadłości likwidacyjnej (Kdzierzyn-Koźle)

Dane Upadłego

 • Upadły: Predel Krystyna
 • Adres: , Kdzierzyn-Koźle
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 48010128660,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 84/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 147/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Tomasz Skorupa
 • Numer licencji: 421
 • Adres: Al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Województwo: Opolskie
 • Telefon: 606 784 898

2020-07-29 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 37516. Predel Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/19. [BMSiG-37487/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krystyny Predel, Sędzia Komisarz zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dłużnika Krystyny Predel, zam.: 47-200 Kędzierzyn- -Koźle, ul. B. Chrobrego 18/2, pod sygn. akt V GUp 84/19. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37516

Dodano: 2020-07-29 10:23:28 przez Administrator

2020-01-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3288. Predel Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/19. [BMSiG-2910/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krystyny Predel, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 18/2, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 014/2020 (5904) z dnia 22 stycznia 2020 r. → Pozycja 3288

Dodano: 2020-01-22 10:46:55 przez Administrator

2019-07-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35366. Predel Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 147/19, V GUp 84/19. [BMSiG-35298/2019]

Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19.06.2019 r., sygn. akt V GU 147/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Krystyny Predel, zam. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 18/2, identyfikującej się nr PESEL 48010128660, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej,
3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa,
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 130/2019 (5769) z dnia 08 lipca 2019 r. → Pozycja 35366

Dodano: 2019-07-08 09:49:16 przez Administrator

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35366. Predel Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 147/19, V GUp 84/19. [BMSiG-35298/2019]

Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19.06.2019 r., sygn. akt V GU 147/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Krystyny Predel, zam. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 18/2, identyfikującej się nr PESEL 48010128660, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej,
3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa,
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 130/2019 (5769) z dnia 08 lipca 2019 r. → Pozycja 35366

Dodano: 2019-07-08 09:49:12 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK