• Strona główna
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne MOTOZBYT Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne MOTOZBYT Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne MOTOZBYT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Suwałki)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne MOTOZBYT Sp. z o.o.
 • Adres: Sejneńska 91, 16-400 Suwałki
 • Województwo: Podlaskie
 • KRS: 0000172740
 • NIP: 8440001864
 • Regon:790502681

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 186/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-09-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Artur Andrysewicz

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Roman Apolinary Liman
 • Numer licencji: 398
 • Adres: Buska 19/6, 15-864 Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • Telefon: 698 002 375

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 25025. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-24638/2022]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Motozbyt” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Suwałkach, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie sygnatura akt VIII GUp 186/19 został sporządzony i w dniu 28 grudnia 2021 r. przekazany Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25025

 • Dodano: 2022-05-11 13:26:45
 • Administrator

2021-03-22 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 19515. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-18459/2021]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 186/19, w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości w Suwałkach zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 23 lutego 2021 r. uzupełniającej listy wierzytelności Zw 14 i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19515
 • Dodano: 2021-03-22 11:01:28
 • Administrator

2021-02-23 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12928. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-11678/2021]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „MOTOZBYT” sp. z o.o. w Suwałkach, sygn. akt VIII GUp 186/19, postanawia dokonać zmiany na liście wierzytelności w zakresie wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Inspektorat w Suwałkach w zgłoszeniu (zw 10) poprzez wpisanie w pozycjach 2 i 3 kwoty 109.786,91 zł (sto dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zmianie listy wierzytelności każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 36/2021 (6181) z dnia 23 lutego 2021 r. → Pozycja 12928
 • Dodano: 2021-02-23 18:42:21
 • Administrator

2021-01-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 1817. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-542/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego, ogłasza, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uaktualniony opis oszacowania nieruchomości upadłego stanowiący masę upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo Produkcyjnego „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości w Suwałkach przy ulicy Sejneńskiej 91, sygn. akt VIII GUp 186/19. Operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 319 ust. 5 (Prawo upadłościowe) zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się Sędziemu komisarzowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 5/2021 (6150) z dnia 11 stycznia 2021 r. → Pozycja 1817
 • Dodano: 2021-01-11 16:41:42
 • Administrator

2020-06-19 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 28602. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-28296/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w dniach 2.04.2020 r. i 4.06.2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości w Suwałkach, sygn. akt VIII GUp 186/19. Listy wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 118/2020 (6008) z dnia 19 czerwca 2020 r. → Pozycja 28602
 • Dodano: 2020-06-19 10:56:42
 • Administrator

2020-04-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 18912. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-18475/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniach 26.02.2020 r. i 4.04.2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności nr 3 oraz nr 4 w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości w Suwałkach, sygn. akt VIII GUp 186/19. Listy wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 077/2020 (5967) z dnia 21 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18912

 • Dodano: 2020-04-21 10:20:54
 • Administrator

2020-02-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 9837. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-9492/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniach 19.12.2019 r. i 3.02.2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności nr 1 oraz nr 2 w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Motozbyt” sp. z o.o. w upadłości w Suwałkach, sygn. akt VIII GUp 186/19. Listy wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 037/2020 (5927) z dnia 24 lutego 2020 r. → Pozycja 9837
 • Dodano: 2020-02-24 10:14:19
 • Administrator

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3900. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-3322/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłości pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Suwałkach, sygn. akt VIII GUp 186/19, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 22 listopada 2019 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3900
 • Dodano: 2020-01-24 10:29:32
 • Administrator

2019-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 58848. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 189/19. [BMSiG-58538/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 21.10.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, stanowiący masę upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 91, KRS 0000172740, sygn. akt VIII GUp 189/18, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 319 ust. 5 (Prawo upadłościowe) zarzuty na oszacowanie wnosi się sędziemu komisarzowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 221/2019 (5860) z dnia 15 listopada 2019 r. → Pozycja 58848
 • Dodano: 2019-11-16 13:55:38
 • Administrator

2019-10-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52676. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GU 258/19, VIII GUp 186/19. [BMSiG-52592/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 r., sygn. akt VIII GU 258/19, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowo- -Usługowo-Produkcyjnego „MOTOZBYT” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach, ul. Sejneńska 91, 16-400 Suwałki, KRS 0000172740;
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wskazując sygn. akt VIII GUp 186/19;
III. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego w osobie Artura Andrysewicza, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Pawła Hempla;
V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Romana Liman (nr licencji 398);
VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52676
 • Dodano: 2019-10-14 20:54:01
 • Administrator

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52676. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GU 258/19, VIII GUp 186/19. [BMSiG-52592/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 r., sygn. akt VIII GU 258/19, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowo- -Usługowo-Produkcyjnego „MOTOZBYT” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach, ul. Sejneńska 91, 16-400 Suwałki, KRS 0000172740;
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wskazując sygn. akt VIII GUp 186/19;
III. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego w osobie Artura Andrysewicza, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Pawła Hempla;
V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Romana Liman (nr licencji 398);
VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 199/2019 (5838) z dnia 14 października 2019 r. → Pozycja 52676

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-10-14 20:53:53
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK