Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPrzepierska Natalia w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Przepierska Natalia
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 80092003385,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV Gup 52/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 135/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-14
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Bakowska
 • Numer licencji: 1102
 • Adres: ul. Południowa 9, 89-200 Małe Rudy
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 609 768 767

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62079. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 52/18. [BMSiG-61994/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Przepierskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie sygn. akt XV GUp 52/18, informuje, że został sporządzony i przedłożony w dniu 18 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62079

Dodano: 2019-12-02 13:55:13 przez Administrator

2019-06-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 29893. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 52/18. [BMSiG-29610/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Przepierskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 52/18, informuje, że sporządzony został i przedłożony do akt sprawy w dniu 1.05.2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 109/2019 (5748) z dnia 06 czerwca 2019 r. → Pozycja 29893

Dodano: 2019-06-06 10:53:44 przez Administrator

2019-05-29 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 27934. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 52/18. [BMSiG-27405/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Przepierskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie sygn. akt XV GUp 52/18, informuje, że sporządzony został i przedłożony do akt sprawy w dniu 1.05.2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 103/2019 (5742) z dnia 29 maja 2019 r. → Pozycja 27934

Dodano: 2019-05-29 10:35:50 przez Administrator

2018-11-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 49494. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 52/18. [BMSiG-49217/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Przepierskiej, nieprowadzącęj działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 52/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 23.10.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 219/2018 (5607) z dnia 13 listopada 2018 r. → Pozycja 49494

Dodano: 2018-11-13 10:38:04 przez Administrator

2018-06-01 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 23324. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 52/18. [BMSiG-22577/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Przepierskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy XV GUp 52/18 został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Łokietka 44/15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00183578/5. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko nim zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 105/2018 (5493) z dnia 01 czerwca 2018 r. → Pozycja 23324

Dodano: 2018-06-02 20:02:48 przez Administrator

2018-05-28 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22541. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV Gup 52/18. [BMSiG-21962/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Przepierskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że do akt sprawy XV Gup 52/18 został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Łokietka 44/15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą numer BY1B/00183578/5. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko nim zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 102/2018 (5490) z dnia 28 maja 2018 r. → Pozycja 22541

Dodano: 2018-05-29 07:47:43 przez Administrator

2018-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13022. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 135/18. [BMSiG-12359/2018]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.03.2018 r. w sprawie XV GU 135/18 ogłosił upadłość Natalii Przepierskiej (numer PESEL: 80092003385), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 61/2018 (5449) z dnia 27 marca 2018 r. → Pozycja 13022

Dodano: 2018-03-27 16:21:14 przez Administrator

2018-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13022. Przepierska Natalia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 135/18. [BMSiG-12359/2018]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.03.2018 r. w sprawie XV GU 135/18 ogłosił upadłość Natalii Przepierskiej (numer PESEL: 80092003385), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 61/2018 (5449) z dnia 27 marca 2018 r. → Pozycja 13022

Dodano: 2018-03-27 16:21:09 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK