Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPrzyjemska-Grzesik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Bolechowice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Przyjemska-Grzesik Katarzyna
 • Adres: Zielona 57, Bolechowice
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 73092702088,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 198/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 385/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-07-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Elżbieta Brzozowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Filipak
 • Numer licencji: 516
 • Adres: Zyndrama z Maszkowic 7, 30-689 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 602 554 209

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30759. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 198/16. [BMSiG-30491/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik, PESEL 73092702088, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 198/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw20), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30759

Dodano: 2019-06-12 10:42:30 przez Administrator

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21443. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 198/16. [BMSiG-20890/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 198/16, PESEL 73092702088) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Zw 17 oraz Zw 18 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21443

Dodano: 2018-05-23 17:45:35 przez Administrator

2017-10-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38679. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 198/16. [BMSiG-38929/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 198/16, PESEL 73092702088) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 201/2017 (5338) z dnia 17 października 2017 r. → Pozycja 38679

Dodano: 2017-10-17 19:34:17 przez Administrator

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27284. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 198/16. [BMSiG-27868/2016]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik, zamieszkałej w Bolechowicach (nr PESEL 73092702088), w sprawie o sygn. akt (VIII GUp 198/16) podaje do publicznej wiadomości, że biegły sądowy dokonał opisu i oszacowania nieruchomości objętych Księgami Wieczystymi nr KRIC/00075112/6, KR2K/00054352/2 z 4.08.2016 r. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27284

Dodano: 2016-10-22 18:32:09 przez Administrator

2016-07-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19181. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 385/16, VIII GUp 198/16. [BMSiG-19641/2016]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 385/16, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik (PESEL: 73092702088), zamieszkałej w Bolechowicach przy ul. Zielonej 57. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosława Filipaka.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 198/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 145/2016 (5030) z dnia 28 lipca 2016 r. → Pozycja 19181

Dodano: 2016-10-22 18:31:43 przez Administrator

2016-07-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19181. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 385/16, VIII GUp 198/16. [BMSiG-19641/2016]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 385/16, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik (PESEL: 73092702088), zamieszkałej w Bolechowicach przy ul. Zielonej 57. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosława Filipaka.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 198/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 145/2016 (5030) z dnia 28 lipca 2016 r. → Pozycja 19181

Dodano: 2016-10-22 18:31:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK