Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPuchalska Anna Małgorzata w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Puchalska Anna Małgorzata
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 77102405709,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 82/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-04-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Bujnowicz-Tomaszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Ewa Elżbieta Frontczak
 • Numer licencji: 63
 • Adres: ul. Piotrkowska 177A /1, 90-447 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 604 161 600

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30760. Puchalska Anna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IV GUp 82/18. [BMSiG-30394/2019]

OGŁOSZENIE SĄDOWE
Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 5.02.2019 r. syndyk masy upadłości Anny Małgorzaty Puchalskiej, numer PESEL 77102405709, złożył sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Natomiast w dniu 26.04.2019 r. syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy te można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 82/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30760

Dodano: 2019-06-12 10:42:59 przez Administrator

2018-11-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47987. Puchalska Anna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/18. [BMSiG-47801/2018]

Sygn. akt XIV GUp 82/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 15.10.2018 r. syndyk masy upadłości Anny Małgorzaty Puchalskiej, numer PESEL 77102405709, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 82/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 213/2018 (5601) z dnia 02 listopada 2018 r. → Pozycja 47987

Dodano: 2018-11-02 14:34:41 przez Administrator

2018-08-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 34891. Puchalska Anna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/18. [BMSiG-34654/2018]

Sygn. akt XIV GUp 82/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Małgorzaty Puchalskiej, numer PESEL 77102405709, został złożony opis i oszacowanie składnika majątku upadłej - udziału we współwłasności, w 14/32 części, nieruchomości położonej w miejscowości Siedlce, w gminie Sędziejowice, w powiecie łaskim, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi Księgę Wieczystą numer KW SR1L/00044332/4. Na opis i oszacowanie każdy zainteresowany może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do sędziego komisarza zarzuty. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 154/2018 (5542) z dnia 09 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34891

Dodano: 2018-08-09 23:03:44 przez Administrator

2018-06-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25239. Puchalska Anna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/18. [BMSiG-24606/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Anny Małgorzaty Puchalskiej, numer PESEL 77102405709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 82/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 113/2018 (5501) z dnia 13 czerwca 2018 r. → Pozycja 25239

Dodano: 2018-06-13 12:00:49 przez Administrator

2018-04-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25239. Puchalska Anna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/18. [BMSiG-24606/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Anny Małgorzaty Puchalskiej, numer PESEL 77102405709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 82/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 113/2018 (5501) z dnia 13 czerwca 2018 r. → Pozycja 25239

Dodano: 2018-06-13 12:00:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK