R.S. TRANSPORT Robert Staut

R.S. TRANSPORT Robert Staut w restrukturyzacji (Bonin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: R.S. TRANSPORT Robert Staut
 • Adres: Bonin 16A/14, 76-009 Bonin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 73071005210
 • NIP: 6691795033
 • Regon:331267155
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VII GRp 3/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-01
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczak
 • Imię i nazwisko: Stanisław Piotr Ruszkowski
 • Numer licencji: 473
 • Adres: Sianowska 10, 75-643 Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 503 136 304

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 46613. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 5/19. [BMSiG-46904/2020]

Sędzia Komisarz przyspieszonego postępowania układowego Roberta Stauta, sygn. akt VII GRp 5/19, zwołuje na dzień 16 października 2020 r., o godz. 1000, Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad zmianą układu. Zgromadzenie odbędzie się w sali nr 17, w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się na zgromadzenie osobiście, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46613
 • Dodano: 2020-09-14 22:58:23
 • Administrator

2020-08-25 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 42623. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 5/19. [BMSiG-42701/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania przyspieszonego układowego Roberta Staut, sygn. akt VII GRp 5/19, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 11 marca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 165/2020 (6055) z dnia 25 sierpnia 2020 r. → Pozycja 42623
 • Dodano: 2020-08-25 21:31:55
 • Administrator

2020-07-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35034. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 3/20. [BMSiG-34954/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Roberta Stauta o zmianę układu, sygn. akt VII GReu 3/20, postanowił:
1. otworzyć postępowanie o zmianę układu wobec Roberta Stauta, zamieszkałego: Bonin 16A/14, 76-009 Bonin; PESEL 73071005210;
2. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 473, na nadzorcę sądowego;
3. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 3/20;
4. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu, dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, przysługuje w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 137/2020 (6027) z dnia 16 lipca 2020 r. → Pozycja 35034
 • Dodano: 2020-07-16 22:28:44
 • Administrator

2020-07-13 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34149. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 3/20. [BMSiG-33891/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym, w dniu 1 lipca 2020 r. sprawy z wniosku Roberta Staut o otwarcie postępowania o zmianę układu postanawia:
1. otworzyć postępowanie o zmianę układu wobec Roberta Staut, zamieszkałego: Bonin16A/14, 76-009 Bonin; PESEL 73071005210;
2. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego, numer 473, na nadzorcę sądowego;
3. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 3/20;
4. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 134/2020 (6024) z dnia 13 lipca 2020 r. → Pozycja 34149
 • Dodano: 2020-07-13 20:53:12
 • Administrator

2020-07-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34149. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 3/20. [BMSiG-33891/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym, w dniu 1 lipca 2020 r. sprawy z wniosku Roberta Staut o otwarcie postępowania o zmianę układu postanawia:
1. otworzyć postępowanie o zmianę układu wobec Roberta Staut, zamieszkałego: Bonin16A/14, 76-009 Bonin; PESEL 73071005210;
2. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego, numer 473, na nadzorcę sądowego;
3. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 3/20;
4. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 134/2020 (6024) z dnia 13 lipca 2020 r. → Pozycja 34149
 • Dodano: 2020-07-13 20:53:02
 • Administrator

2020-06-10 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26843. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 5/19. [BMSiG-26532/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania przyspieszonego układowego Roberta Staut, sygn. akt VII GRp 5/19, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 11 grudnia 2019 r. do 10 marca 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 112/2020 (6002) z dnia 10 czerwca 2020 r. → Pozycja 26843
 • Dodano: 2020-06-10 16:56:06
 • Administrator

2019-09-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 49800. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 7/19, VII GRp 5/19. [BMSiG-49655/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 7/19, w dniu 19 sierpnia 2019 r., postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Roberta Staut, numer PESEL 73071005210, zamieszkałego: Bonin 16A/14, 76-009 Bonin;
2. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza;
3. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na nadzorcę sądowego;
4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
5. prowadzić przyspieszone postępowanie układowe pod sygnaturą akt VII GRp 5/19;
6. obwieścić o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 187/2019 (5826) z dnia 26 września 2019 r. → Pozycja 49800
 • Dodano: 2019-09-26 20:31:38
 • Administrator

2019-08-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 49800. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 7/19, VII GRp 5/19. [BMSiG-49655/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 7/19, w dniu 19 sierpnia 2019 r., postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Roberta Staut, numer PESEL 73071005210, zamieszkałego: Bonin 16A/14, 76-009 Bonin;
2. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza;
3. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na nadzorcę sądowego;
4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
5. prowadzić przyspieszone postępowanie układowe pod sygnaturą akt VII GRp 5/19;
6. obwieścić o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 187/2019 (5826) z dnia 26 września 2019 r. → Pozycja 49800

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-09-26 20:31:31
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK