Radecka Henryka (Meszna)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Radecka Henryka
 • Adres: , Meszna
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 53092306208
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 270/20 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 138/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Mirosława Huczek

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46388. Radecka Henryka. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 138/20 of, VI GUp 270/20 of. [BMSiG-46811/2020]

Syndyk masy upadłości informuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 30 lipca 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryki Radeckiej, zamieszkałej: 43-360 Meszna, ul. Rolnicza 27A, PESEL 53092306208, sygn. akt VI GU 138/20 of, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. akt VI GUp 270/20 of.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46388

 • Dodano: 2020-09-14 17:48:35
 • Administrator

2020-07-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46388. Radecka Henryka. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 138/20 of, VI GUp 270/20 of. [BMSiG-46811/2020]

Syndyk masy upadłości informuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 30 lipca 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryki Radeckiej, zamieszkałej: 43-360 Meszna, ul. Rolnicza 27A, PESEL 53092306208, sygn. akt VI GU 138/20 of, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. akt VI GUp 270/20 of.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46388

 • Dodano: 2020-09-14 17:48:33
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK