Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRadecki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej (Grzybowo)

Dane Upadłego

  • Upadły: Radecki Zygmunt
  • Adres: , Grzybowo
  • Województwo: Wielkopolskie
  • PESEL: 39043005358,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 337/16/J
  • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 480/16
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-12-08
  • Sędzia Komisarz: SSR Adam Januszewski

Dane Syndyka

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55700. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 337/16. [BMSiG-55350/2018]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 337/16 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału (z dnia 16 listopada 2018 r.) w toku postępowania upadłościowego upadłego Zygmunta Radeckiego (PESEL: 39043005358), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55700

Dodano: 2018-12-12 11:06:39 przez Administrator

2018-12-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 53690. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 337/16. [BMSiG-53361/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zygmunta Radeckiego, zam. w Grzybowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 337/16, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 23 czerwca 2018 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 233/2018 (5621) z dnia 03 grudnia 2018 r. → Pozycja 53690

Dodano: 2018-12-03 14:49:12 przez Administrator

2018-03-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9286. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 337/16. [BMSiG-8555/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 337/16 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Zygmunta Radeckiego, zam. w Grzybowie, informuje, iż syndyk prze kazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 29 marca 2017 roku oraz uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 10 maja 2017 roku, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 44/2018 (5432) z dnia 02 marca 2018 r. → Pozycja 9286

Dodano: 2018-03-03 08:46:57 przez Administrator

2017-02-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6703. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 480/16, XI GUp 337/16/J. [BMSiG-6086/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 480/16 ogłosił upadłość dłużnika Zygmunta Radeckiego, nr PESEL: 39043005358, zamieszkałego w miejscowości Grzybowo, adres: Grzybowo 18/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 337/16/J. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Henryka Nawrockiego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 38/2017 (5175) z dnia 23 lutego 2017 r. → Pozycja 6703

Dodano: 2017-02-23 10:43:28 przez Administrator

2016-12-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6703. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 480/16, XI GUp 337/16/J. [BMSiG-6086/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 480/16 ogłosił upadłość dłużnika Zygmunta Radeckiego, nr PESEL: 39043005358, zamieszkałego w miejscowości Grzybowo, adres: Grzybowo 18/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 337/16/J. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Henryka Nawrockiego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 38/2017 (5175) z dnia 23 lutego 2017 r. → Pozycja 6703

Dodano: 2017-02-23 10:43:18 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK