Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję



Radziwoniuk Renata w upadłości likwidacyjnej (Pożarki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Radziwoniuk Renata
 • Adres: , Pożarki
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 70022005145,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 41/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 131/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-12
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22435. Radziwoniuk Renata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 131/20, V GUp „of” 41/20. [BMSiG-22063/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 131/20):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Renaty Radziwoniuk, zamieszkałej w Pożarkach 19, PESEL 70022005145, NIP 7421866137, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
5. na syndyka upadłości wyznacza Pana Marcina Gradowskiego (nr lic. 185) - biuro syndyka, ul. Mikołaja Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn,
6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe,
7. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą GUp „of” 41/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22435

Dodano: 2020-05-21 09:58:03 przez Administrator

2020-05-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22435. Radziwoniuk Renata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 131/20, V GUp „of” 41/20. [BMSiG-22063/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 131/20):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Renaty Radziwoniuk, zamieszkałej w Pożarkach 19, PESEL 70022005145, NIP 7421866137, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
5. na syndyka upadłości wyznacza Pana Marcina Gradowskiego (nr lic. 185) - biuro syndyka, ul. Mikołaja Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn,
6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe,
7. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą GUp „of” 41/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22435

Dodano: 2020-05-21 09:57:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK