Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRAJAUTO CENTER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Gliwice)

Dane Upadłego

 • Upadły: RAJAUTO CENTER Sp. z o.o.
 • Adres: Kujawska 34, 44-100 Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • KRS: 0000440471,     NIP: 6312647401,     Regon:243087895

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GU 245/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 245/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Lidia Jelińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Ewa Marta Jurczak
 • Numer licencji: 340
 • Adres: W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)260 1545

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 22313. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GUp 193/19. [BMSiG-21826/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika „Rajauto Center Sp. z o.o.” w upadłości, sygn. akt XII GUp 193/19, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Kujawskiej 34, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta GL1G/00043787/0. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania nieruchomości. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, Sędzia komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22313

Dodano: 2020-05-20 19:58:42 przez Administrator

2019-08-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39770. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GU 245/19. [BMSiG-39787/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. akt XII GU 245/19:
1. ogłosił upadłość „Rajauto Center” Sp. z o.o., KRS: 0000440471;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Lidii Jelińskiej;
3. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie sędziego Beaty Janas;
4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 340;
5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 2 miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do nich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7. wskazał, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 148/2019 (5787) z dnia 01 sierpnia 2019 r. → Pozycja 39770

Dodano: 2019-08-02 07:15:14 przez Administrator

2019-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39770. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GU 245/19. [BMSiG-39787/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. akt XII GU 245/19:
1. ogłosił upadłość „Rajauto Center” Sp. z o.o., KRS: 0000440471;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Lidii Jelińskiej;
3. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie sędziego Beaty Janas;
4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 340;
5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 2 miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do nich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7. wskazał, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 148/2019 (5787) z dnia 01 sierpnia 2019 r. → Pozycja 39770

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-08-02 07:14:54 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 14:58:50

2019-02-05 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 6485. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-5815/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GRs 2/17, postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne dłużnika RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000440471. Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego, osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowe może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 25/2018 (5664) z dnia 05 lutego 2019 r. → Pozycja 6485

Dodano: 2019-02-06 08:47:24 przez Administrator

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 56312. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-55754/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonego wobec: RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000440471 (sygn. akt XII GRs 2/17) zawiadamia, iż w dniu 29.11.2018 r. odbyło się zgromadzenie wierzycieli celem głosowania nad układem. Po przeprowadzeniu głosowania Sędzia komisarz stwierdził, iż układ nie został przyjęty i w trybie art. 120 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wydał postanowienie o stwierdzeniu nieprzyjęcia układu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56312

Dodano: 2018-12-16 14:04:36 przez Administrator

2018-10-24 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 46659. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-46300/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonego wobec: „RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000440471 (sygn. akt XII GRs 2/17), ogłasza, że na dzień 29 listopada 2018 r., na godz. 1030, został wyznaczony termin zgromadzenia wierzycieli, które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112, a jego przedmiotem będzie głosowanie nad układem. Głosowania na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wyniki głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GRs 2/17 na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do sądu przed dniem 29 listopada 2018 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, zatwierdzonym I uzupełniającym spisie wierzytelności, zatwierdzonym II uzupełniającym spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego Rejestru, bądź przez pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radca prawnym - głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosowne akty powołania). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie lub muszą wynikać z wyciągów z rejestrów, w których wierzyciel jest ujawniony. Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje układowe złożone przez dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 207/2018 (5595) z dnia 24 października 2018 r. → Pozycja 46559

Dodano: 2018-10-24 20:28:24 przez Administrator

2018-10-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 46661. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-46257/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonego wobec: „RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000440471 (sygn. akt XII GRs 2/17), zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności przekazany przez zarządcę w dniu 25 stycznia 2018 r. w zakresie nieobjętym nierozpoznanym prawomocnie sprzeciwem, obwieszczony w MSiG w dniu 20 marca 2018 r. oraz pierwszy i drugi uzupełniający spis wierzytelności przekazany przez zarządcę w dniu 19 czerwca 2018 r. i 24 lipca 2018 r., obwieszczony w MSiG w dniu 25 lipca 2018 r. oraz 18 września 2018 r.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 207/2018 (5595) z dnia 24 października 2018 r. → Pozycja 46561

Dodano: 2018-10-24 20:29:07 przez Administrator

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 40549. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-39890/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec: RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach (sygn. akt XII GRs 2/17) ogłasza, że zarządca sporządził i złożył do akt sprawy II uzupełniający spis wierzytelności, który został wyłożony w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40549

Dodano: 2018-09-18 20:06:39 przez Administrator

2018-07-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32818. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-32386/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec: RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach (sygn. akt XII GRs 2/17) ogłasza, że zarządca sporządził i złożył do akt sprawy uzupełniający spis wierzytelności, który został wyłożony w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 143/2018 (5531) z dnia 25 lipca 2018 r. → Pozycja 32818

Dodano: 2018-07-25 17:43:35 przez Administrator

2018-03-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 12010. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-11189/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec: RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach (sygn. akt XII GRs 2/17) ogłasza, że zarządca sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności, który został wyłożony w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 56/2018 (5444) z dnia 20 marca 2018 r. → Pozycja 12010

Dodano: 2018-03-21 13:04:11 przez Administrator

2017-11-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 43300. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRp 2/17. [BMSiG-43234/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2017 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GRp 2/17, postanowił:
1. umorzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika postępowania RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach,
2. otworzyć postępowanie sanacyjne RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, nr KRS 0000440471,
3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz,
4. wyznaczyć zarządcę w osobie Jędrzeja Minkusa,
5. ustanowić zarząd własny dla dłużnika co do całości przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakres zwykłego zarządu;
6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego; wyłączność jurysdykcji Sądu Polskiego wynika natomiast z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, albowiem postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 224/2017 (5361) z dnia 20 listopada 2017 r. → Pozycja 43300

Dodano: 2017-11-21 08:05:31 przez Administrator

2017-08-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 30554. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRp 2/17. [BMSiG-30793/2017]

Sędzia komisarz informuje, że nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Rajauto Center Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach, ul. Kujawska 34, 44-100 Gliwice, KRS: 0000440471, prowadzonym pod sygnaturą XII GRp 2/17, złożył do akt postępowania spis wierzytelności, który można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Sędzia komisarz informuje również, że na dzień 5 października 2017 r. na godz. 1000 został wyznaczony termin zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 sala nr 112, a jego przedmiotem będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GRp 2/17 na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Głos należy oddać przed terminem zgromadzenia wierzycieli. Głos taki będzie uwzględniony o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, (wynikający z przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru), bądź przez pełnomocnika, z tym, że pełnomocnictwo powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem poświadczonym notarialnie. Notarialne poświadczenie podpisu na dokumencie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli pełnomocnikiem wierzyciela do głosowania nad układem jest adwokat lub radca prawny.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 152/2017 (5289) z dnia 08 sierpnia 2017 r. → Pozycja 30554

Dodano: 2017-08-10 18:18:59 przez Administrator

2017-04-06 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 12675. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GR 11/17, XII GRp 2/17. [BMSiG-11827/2017]

Nadzorca sądowy zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, dnia 28 marca 2017 r. w sprawie o sygn. XII GR 11/17 postanowił:
1. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika, „RAJAUTO CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440471.
2. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz.
3. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Tomasza Zielińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 628.
4. Stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego (Dz.U.2015.978), to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączą, a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GRp 2/17.
Przedmiotowe postępowanie toczy się pod sygn. akt: XII GRp 2/17. Podaje się adres biura nadzorcy sądowego: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, oraz adres e-mail: t.zielinski@syndyk.katowice.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 68/2017 (5205) z dnia 06 kwietnia 2017 r. → Pozycja 12675

Dodano: 2017-04-07 12:24:14 przez Administrator

2017-03-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 12675. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GR 11/17, XII GRp 2/17. [BMSiG-11827/2017]

Nadzorca sądowy zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, dnia 28 marca 2017 r. w sprawie o sygn. XII GR 11/17 postanowił:
1. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika, „RAJAUTO CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440471.
2. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz.
3. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Tomasza Zielińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 628.
4. Stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego (Dz.U.2015.978), to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączą, a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GRp 2/17.
Przedmiotowe postępowanie toczy się pod sygn. akt: XII GRp 2/17. Podaje się adres biura nadzorcy sądowego: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, oraz adres e-mail: t.zielinski@syndyk.katowice.pl.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 68/2017 (5205) z dnia 06 kwietnia 2017 r. → Pozycja 12675

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-04-07 12:24:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK