ROBERT NOWODYŁA (Pielgrzymka)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: ROBERT NOWODYŁA
 • Adres: , Pielgrzymka
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 67042014033

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: LE1L/GUp-s/29/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Andrzej Duer
 • Numer licencji: 1546
 • Adres: Księcia Witolda 49 lok. 18, 50-202 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 533 013 016

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest ROBERT NOWODYŁA, PESEL 67042014033, sygnatura akt LE1L/GU/6/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest ROBERT NOWODYŁA, PESEL 67042014033, miejsce zamieszkania: Pielgrzymka, adres Pielgrzymka 71, 59-524 Pielgrzymka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław;
3.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Andrzej Duer (numer licencji 1546);
4.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
5.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LE1L/GUp-s/29/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00050
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 16:32:19
 • Administrator

2022-01-03 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest ROBERT NOWODYŁA,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt LE1L/GU/6/2022
wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 28 grudnia 2021 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220103/00041
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-01-04 19:58:37
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK