Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRogalski Cezary w upadłości likwidacyjnej (Grodzisk Mazowiecki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rogalski Cezary
 • Adres: , Grodzisk Mazowiecki
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 80041007897,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 18/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 1190/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Dane Syndyka

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37479. Rogalski Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 18/20. [BMSiG-37512/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Cezarego Rogalskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 80041007897 (sygn. Akt XIX GUp 18/20), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10 czerwca 2020 drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście lub ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw w trybie (art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u.) co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37479

Dodano: 2020-07-29 10:15:10 przez Administrator

2020-06-15 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27313. Rogalski Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 18/20. [BMSiG-27092/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Cezarego Rogalskiego zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 80041007897 (sygn. Akt XIX GUp 18/20), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6 maja 2020 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego. Pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście lub ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie (art. 491(2) ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u.) co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 114/2020 (6004) z dnia 15 czerwca 2020 r. → Pozycja 27313

Dodano: 2020-06-15 11:14:15 przez Administrator

2020-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22730. Rogalski Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 18/19. [BMSiG-22458/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Cezarego Rogalskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 80041007897 (sygn. akt XIX GUp 18/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2020 listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście lub ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw w trybie (art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u.) co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 099/2020 (5989) z dnia 22 maja 2020 r. → Pozycja 22730

Dodano: 2020-05-22 12:49:05 przez Administrator

2020-01-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4674. Rogalski Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1190/19, XIX GUp 18/20. [BMSiG-4313/2020]

OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 20 stycznia 2020 r.:
1. ogłoszono upadłość Cezarego Rogalskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (nr PESEL 80041007897), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 1190/19),
2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 18/20,
3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 18/20,
4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69),
5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 019/2020 (5909) z dnia 29 stycznia 2020 r. → Pozycja 4674

Dodano: 2020-01-29 10:29:32 przez Administrator

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4674. Rogalski Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1190/19, XIX GUp 18/20. [BMSiG-4313/2020]

OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 20 stycznia 2020 r.:
1. ogłoszono upadłość Cezarego Rogalskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (nr PESEL 80041007897), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 1190/19),
2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 18/20,
3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 18/20,
4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69),
5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 019/2020 (5909) z dnia 29 stycznia 2020 r. → Pozycja 4674

Dodano: 2020-01-29 10:29:28 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK