Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRogiński Piotr w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rogiński Piotr
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 66042206213,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 97/19, XIX GUp 851/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1931/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Barbara Zofia Ogińska-Kisała
 • Numer licencji: 698
 • Adres: Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 294 585

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22325. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19. [BMSiG-21821/2020]

Syndyk masy upadłości Piotra Rogińskiego (sygn. akt XIX GUp 851/19, poprzednio X GUp 97/19), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Warszawie przy ul. Ketlinga 20, obejmującej działkę nr ew. 151, o pow. 437 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00440250/1, za cenę nie niższą niż 649 945 zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych) brutto. Wadium w wysokości 65 000zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy podany w warunkach przetargu. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2020 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać na adres tegoż sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r., w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr A 119, o godz. 920. Operat szacunkowy dostępny jest w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, a także u syndyka (wraz z warunkami przetargu) - tel. 601 294 585, e-mail: biurosyndyka @wp.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22325

Dodano: 2020-05-20 20:07:26 przez Administrator

2020-02-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7828. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19 (Ap). [BMSiG-7285/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Rogińskiego, sygn. akt XIX GUp 851/19 (Ap), zawiadamia, że syndyk w dniu 29 stycznia 2020 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 030/2020 (5920) z dnia 13 lutego 2020 r. → Pozycja 7828

Dodano: 2020-02-13 19:11:02 przez Administrator

2019-11-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58852. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19. [BMSiG-58620/2019]

Syndyk masy upadłości Piotra Rogińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 851/19, poprzednio X GUp 97/19), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Warszawie przy ul. Ketlinga 20, obejmującej działkę nr ew. 151 o pow. 437 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00440250/1, za cenę nie niższą niż 722.161,00 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych) brutto. Wadium w wysokości 72.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące zł) należy wpłacić na rachunek bankowy podany w warunkach przetargu. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, lub przesłać na adres tegoż sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 r. w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr A 14, o godz. 915. Operat szacunkowy dostępny jest w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, a także u syndyka (wraz z warunkami przetargu) po uprzednim umówieniu się - tel. 601 294 585, e-mail: biurosyndyka@wp.pl.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 221/2019 (5860) z dnia 15 listopada 2019 r. → Pozycja 58852

Dodano: 2019-11-16 13:57:16 przez Administrator

2019-10-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 50843. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19, X GUp 97/19. [BMSiG-50754/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Rogińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 851/19 (poprzednio X GUp 97/19), zawiadamia, że sporządzony został i złożony do akt postępowania w dniu 13 września 2019 r. opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości (KW nr WA3M/00440250/1) - poz. 1 spisu inwentarza. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,ul. Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 191/2019 (5830) z dnia 02 października 2019 r. → Pozycja 50843

Dodano: 2019-10-02 20:16:30 przez Administrator

2019-08-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 44362. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19 (Ap). [BMSiG-44419/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Rogińskiego, sygn. akt XIX GUp 851/19 (Ap), zawiadamia,że syndyk w dniu 9 sierpnia 2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 166/2019 (5805) z dnia 28 sierpnia 2019 r. → Pozycja44362

Dodano: 2019-08-28 09:37:32 przez Administrator

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37306. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19, X GUp 97/19. [BMSiG-37323/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Rogińskiego (sygn. akt XIX GUp 851/19, X GUp 97/19), zawiadamia, że syndyk w dniu 28.06.2019 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37306

Dodano: 2019-07-17 10:50:46 przez Administrator

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 32608. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GUp 851/19, X GUp 97/19. [BMSiG-32322/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Rogińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 851/19 (dawniej X GUp 97/19), zawiadamia, że sporządzony został i złożony do akt postępowania w dniu 3 czerwca 2019 r. opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości (KW nr WA3M/00440250/1). Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32608

Dodano: 2019-06-19 20:28:17 przez Administrator

2019-05-30 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 28213. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 97/19. [BMSiG-27780/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Rogińskiego (sygn. akt X GUp 97/19) zawiadamia, że syndyk w dniu 8.05.2019 r. przedłożył listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 104/2019 (5743) z dnia 30 maja 2019 r. → Pozycja 28213

Dodano: 2019-05-30 12:12:33 przez Administrator

2019-02-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6240. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1931/18, X GUp 97/19. [BMSiG-5541/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn. akt X GU 1931/18: I. ogłosił upadłość Piotra Rogińskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kettinga 20 (kod pocztowy: 03-289), PESEL 66042206213; II. określił, że Piotr Rogiński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej-Kisała (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698); VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 97/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 25/2018 (5664) z dnia 05 lutego 2019 r. → Pozycja 6240

Dodano: 2019-02-05 10:41:55 przez Administrator

2019-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6240. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1931/18, X GUp 97/19. [BMSiG-5541/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn. akt X GU 1931/18: I. ogłosił upadłość Piotra Rogińskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kettinga 20 (kod pocztowy: 03-289), PESEL 66042206213; II. określił, że Piotr Rogiński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej-Kisała (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698); VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 97/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 25/2018 (5664) z dnia 05 lutego 2019 r. → Pozycja 6240

Dodano: 2019-02-05 10:41:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK