Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRokita Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Rzeszów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rokita Mariusz
 • Adres: , Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 87110413696,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 22/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 724/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Witold Olech

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dariusz Andrzej Gawroński
 • Numer licencji: 756
 • Adres: ..., ... ...
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 696 911 641

2020-02-11 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7210. Rokita Mariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 724/19, V GUp 22/20. [BMSiG-6714/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 724/19, ogłosił upadłość Mariusza Rokity, zam. w Rzeszowie, PESEL 87110413696, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczony został Sędzia Witold Olech, a na syndyka Dariusz Gawroński, nr licencji 756. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygn. akt V GUp 22/20. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził także, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 22/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7210

Dodano: 2020-02-11 10:05:52 przez Administrator

2020-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7210. Rokita Mariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 724/19, V GUp 22/20. [BMSiG-6714/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 724/19, ogłosił upadłość Mariusza Rokity, zam. w Rzeszowie, PESEL 87110413696, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczony został Sędzia Witold Olech, a na syndyka Dariusz Gawroński, nr licencji 756. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygn. akt V GUp 22/20. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził także, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 22/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7210

Dodano: 2020-02-11 10:05:48 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK