Rożnowska Barbara (Pruszków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Rożnowska Barbara
 • Adres: , Pruszków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 48111308400
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1093/20.
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-10
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Izabela Rynkiewicz
 • Numer licencji: 1271
 • Adres: Kołacińska 40, 03-171 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 690 017 260

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46390. Rożnowska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1093/20. [BMSiG-46670/2020]

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku Barbary Rożnowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił:
1. ogłosić upadłość Barbary Rożnowskiej, zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa 11 m. 23, kod pocztowy: 05-800 Pruszków, PESEL 48111308400, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ustęp 1 Prawa upadłościowego;
3. wyznaczyć na syndyka Izabelę Rynkiewicz - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1271;
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Kołacińska 40, 03-171 Warszawa;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XIX GUp 1093/20.
Pouczenie co do pkt 6 Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46390
 • Dodano: 2020-09-14 17:50:36
 • Administrator

2020-08-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46390. Rożnowska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1093/20. [BMSiG-46670/2020]

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku Barbary Rożnowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił:
1. ogłosić upadłość Barbary Rożnowskiej, zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa 11 m. 23, kod pocztowy: 05-800 Pruszków, PESEL 48111308400, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ustęp 1 Prawa upadłościowego;
3. wyznaczyć na syndyka Izabelę Rynkiewicz - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1271;
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Kołacińska 40, 03-171 Warszawa;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XIX GUp 1093/20.
Pouczenie co do pkt 6 Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46390
 • Dodano: 2020-09-14 17:50:31
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK