Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRubaj Adam w upadłości likwidacyjnej (Nysa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rubaj Adam
 • Adres: , Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 68091610713,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 103/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 118/19 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Witold Jedynak
 • Numer licencji: 565
 • Adres: Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • Telefon: (78)449 0049

2020-03-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16227. Rubaj Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/19. [BMSiG-15749/2020]

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Rubaja, zamieszkałego: 48-300 Nysa, ul. gen. Leopolda Okulickiego 1/1B (PESEL 68091610713), sygn. akt V GUp 103/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędzi komisarz uzupełniającą pierwszą listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60A, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16227

Dodano: 2020-03-24 09:25:14 przez Administrator

2020-01-14 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 1724. Rubaj Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/19. [BMSiG-1126/2020]

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Rubaj, zamieszkałego: 48-300 Nysa, ul. gen. Leopolda Okulickiego 1/1B (PESEL 68091610713) - sygn. akt V GUp 103/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędzi komisarz podstawową listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 008/2020 (5898) z dnia 14 stycznia 2020 r. → Pozycja 1724

Dodano: 2020-01-14 10:32:58 przez Administrator

2019-08-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41174. Rubaj Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 118/19 of, V GUp 103/19. [BMSiG-41168/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 118/19 of, ogłosił upadłość Adama Rubaj, zamieszkałego: Nysa 48-300, ul. gen. Leopolda Okulickiego 1/1B (PESEL 68091610713), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędzi komisarz pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 103/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 153/2019 (5792) z dnia 08 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41174

Dodano: 2019-08-08 10:10:43 przez Administrator

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41174. Rubaj Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 118/19 of, V GUp 103/19. [BMSiG-41168/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 118/19 of, ogłosił upadłość Adama Rubaj, zamieszkałego: Nysa 48-300, ul. gen. Leopolda Okulickiego 1/1B (PESEL 68091610713), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędzi komisarz pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 103/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 153/2019 (5792) z dnia 08 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41174

Dodano: 2019-08-08 10:10:39 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK