Rupiński Marek (Toruń)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Rupiński Marek
 • Adres: , Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 82020708319
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 225/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 256/21
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-05-19
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Andrzej Maćkowiak
 • Numer licencji: 245
 • Adres: Licealna 5, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (56)651 4243

2021-07-26 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 47759. Rupiński Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 256/21, V GUp 225/21. [BMSiG-46939/2021]

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 137 (6269) z 19.07.2021 r., na str. 57, poz. 46264, opublikowane zostało ogłoszenie o upadłości Marka Rupińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Lubickiej 45B/1, sygn. akt V GU 256/21 (V GUp 225/21). W ogłoszeniu tym błędnie wskazano adres syndyka Andrzeja Maćkowiaka. Prawidłowy adres winien brzmieć: Toruń, ul. Licealna 5.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47759
 • Dodano: 2021-07-26 11:27:51
 • Administrator

2021-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46264. Rupiński Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 256/21, V GUp 225/21. [BMSiG-45338/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 256/21 (V GUp 225/21), została ogłoszona upadłość dłużnika Marka Rupińskiego, PESEL 82020708319, NIP 8792221257, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Lubickiej 45B/1. Określono, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył na syndyka Andrzeja Maćkowiaka (licencja 245) prowadzącego działalność w Toruniu przy ul. Lubickiej 45B/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że postępowanie będzie toczyło się w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 137/2021 (6282) z dnia 19 lipca 2021 r. → Pozycja 46264

 • Dodano: 2021-07-19 13:31:17
 • Administrator

2021-05-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46264. Rupiński Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 256/21, V GUp 225/21. [BMSiG-45338/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 256/21 (V GUp 225/21), została ogłoszona upadłość dłużnika Marka Rupińskiego, PESEL 82020708319, NIP 8792221257, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Lubickiej 45B/1. Określono, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył na syndyka Andrzeja Maćkowiaka (licencja 245) prowadzącego działalność w Toruniu przy ul. Lubickiej 45B/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że postępowanie będzie toczyło się w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 137/2021 (6282) z dnia 19 lipca 2021 r. → Pozycja 46264

 • Dodano: 2021-07-19 13:31:14
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK