Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRużyło Grzegorz w upadłości likwidacyjnej (Gliwice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rużyło Grzegorz
 • Adres: , Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 83010320216,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GU 553/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 553/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-12
 • Sędzia Komisarz: ASR Magdalena Michalska-Kania

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Radosław Marcin Paulewicz
 • Numer licencji: 655
 • Adres: Słowackiego 10/6, 40-093 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 796 449 333

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 7259. Rużyło Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 204/18. [BMSiG-6656/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 204/18 Grzegorza Rużyły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7259

Dodano: 2020-02-11 10:29:53 przez Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7260. Rużyło Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 204/18. [BMSiG-6658/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 204/18 Grzegorza Rużyły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7260

Dodano: 2020-02-11 10:30:06 przez Administrator

2019-08-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 44574. Rużyło Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 204/18. [BMSiG-44449/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 204/18 Grzegorza Rużyło, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 167/2019 (5806) z dnia 29 sierpnia 2019 r. → Pozycja 44574

Dodano: 2019-08-29 10:13:15 przez Administrator

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 30821. Rużyło Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 553/17. [BMSiG-30364/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 20.05.2019 r. postanowił zmienić punkt 2. sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2018 r., o sygn. akt XII GU 553/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika Grzegorza Rużyło w ten sposób, że wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kanii.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30821

Dodano: 2019-06-12 11:52:26 przez Administrator

2018-06-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27418. Rużyło Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 553/17. [BMSiG-26980/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 553/17 ogłosił upadłość Grzegorza Rużyły (Rużyło), nr ewidencyjny PESEL 83010320216, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul. Lotników 46/3, 44-100 Gliwice, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi ASR Soni Małańczak, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 121/2018 (5509) z dnia 25 czerwca 2018 r. → Pozycja 27418

Dodano: 2018-06-25 09:51:41 przez Administrator

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27418. Rużyło Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 553/17. [BMSiG-26980/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 553/17 ogłosił upadłość Grzegorza Rużyły (Rużyło), nr ewidencyjny PESEL 83010320216, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul. Lotników 46/3, 44-100 Gliwice, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi ASR Soni Małańczak, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 121/2018 (5509) z dnia 25 czerwca 2018 r. → Pozycja 27418

Dodano: 2018-06-25 09:51:23 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK