Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRyba Magdalena Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ryba Magdalena Agnieszka
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 86121501868,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 76/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 33/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Walenciak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Izabela Pruszyńska
 • Numer licencji: 1333
 • Adres: Hirszfelda 10/64, 02-776 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 723 936 788

2020-03-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16204. Ryba Magdalena Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 33/20, XVIII GUp 76/20. [BMSiG-15867/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., sygn. akt XVIII GU 33/20, ogłosił upadłość Magdaleny Agnieszki Ryby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Paryskiej 5 m. 6, 03-954 Warszawa, PESEL 86121501868. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Annę Walenciak, a na syndyka Izabelę Pruszyńską (numer licencji 1333). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą XVIII GUp 76/20. Sąd postanowił określić, że postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 76/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16204

Dodano: 2020-03-24 09:10:31 przez Administrator

2020-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16204. Ryba Magdalena Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 33/20, XVIII GUp 76/20. [BMSiG-15867/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., sygn. akt XVIII GU 33/20, ogłosił upadłość Magdaleny Agnieszki Ryby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Paryskiej 5 m. 6, 03-954 Warszawa, PESEL 86121501868. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Annę Walenciak, a na syndyka Izabelę Pruszyńską (numer licencji 1333). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą XVIII GUp 76/20. Sąd postanowił określić, że postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 76/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16204

Dodano: 2020-03-24 09:10:27 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK