Rybałtowski Henryk (Wołomin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Rybałtowski Henryk
 • Adres: , Wołomin
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 47072510916
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1157/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 123/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Walenciak
 • Imię i nazwisko: Izabela Rynkiewicz
 • Numer licencji: 1271
 • Adres: Kołacińska 40, 03-171 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 690 017 260

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46392. Rybałtowski Henryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 123/20, XIX GUp 1157/20. [BMSiG-46752/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 123/20, ogłosił upadłość Henryka Rybałtowskiego, zamieszkałego w Leśniakowiznie przy ul. Kasprzykiewicza 70, 05-200 Wołomin, PESEL 47072510916, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1157/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Walneciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1157/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46392
 • Dodano: 2020-09-14 17:54:29
 • Administrator

2020-08-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46392. Rybałtowski Henryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 123/20, XIX GUp 1157/20. [BMSiG-46752/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 123/20, ogłosił upadłość Henryka Rybałtowskiego, zamieszkałego w Leśniakowiznie przy ul. Kasprzykiewicza 70, 05-200 Wołomin, PESEL 47072510916, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1157/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Walneciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1157/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46392
 • Dodano: 2020-09-14 17:54:23
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK