Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRytelewska Ewa w upadłości likwidacyjnej (Łabno Wielkie)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rytelewska Ewa
 • Adres: , Łabno Wielkie
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 4710504847,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 53/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 156/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-04-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Smoleń

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Malek
 • Numer licencji: 990
 • Adres: Plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 604 603 630

2020-07-30 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 37803. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 53/17. [BMSiG-37993/2020]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w dniu 29 sierpnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ewy Rytelewskiej, sygn. akt XII GUp 53/17, sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37803

Dodano: 2020-07-30 10:41:44 przez Administrator

2020-07-30 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 37803. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 53/17. [BMSiG-37993/2020]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w dniu 29 sierpnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ewy Rytelewskiej, sygn. akt XII GUp 53/17, sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37803

Dodano: 2020-07-30 10:41:44 przez Administrator

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44805. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/17. [BMSiG-44611/2018]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 20 lipca 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Rytelewskiej, sygn. akt XII GUp 53/17, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności, stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44805

Dodano: 2018-10-12 11:03:05 przez Administrator

2018-02-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 5631. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/17. [BMSiG-4963/2018]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 8 listopada 2017 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Ewy Rytelewskiej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 53/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 27/2018 (5415) z dnia 07 lutego 2018 r. → Pozycja 5631

Dodano: 2018-02-07 19:28:15 przez Administrator

2017-10-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40355. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 156/16, XII GUp 53/17. [BMSiG-40585/2017]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 15 września 2017 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Ewy Rytelewskiej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 53/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 209/2017 (5346) z dnia 27 października 2017 r. → Pozycja 40355

Dodano: 2017-10-29 20:50:30 przez Administrator

2017-05-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17794. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 156/16, XII GUp 53/17. [BMSiG-17245/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Rytelewskiej, zamieszkałej w Łabuniu Wielkim 41/1, 72-315 Resko, PESEL 4710504847, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 53/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Anny Malek, numer licencji 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 91/2017 (5228) z dnia 12 maja 2017 r. → Pozycja 17794

Dodano: 2017-05-12 09:52:52 przez Administrator

2017-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17794. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 156/16, XII GUp 53/17. [BMSiG-17245/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Rytelewskiej, zamieszkałej w Łabuniu Wielkim 41/1, 72-315 Resko, PESEL 4710504847, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 53/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Anny Malek, numer licencji 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 91/2017 (5228) z dnia 12 maja 2017 r. → Pozycja 17794

Dodano: 2017-05-12 09:52:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK