Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęRzemek Witold w upadłości likwidacyjnej (Otrębusy)

Dane Upadłego

 • Upadły: Rzemek Witold
 • Adres: , Otrębusy
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 47040500738,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1109/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 620/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Aneta Kaftańska

Dane Syndyka

2020-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9629. Rzemek Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1109/19. [BMSiG-8966/2020]

Syndyk masy upadłości Witolda Rzemka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości udziałów upadłego w spółkach:
1. KOKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. FORNAX Sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach;
3. FORMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach oraz
4. FABRYKA CATERING Sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach; szczegółowo opisanych w wycenie rzeczoznawcy majątkowego z dnia 22 października 2019 roku, za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdy udział.
Oferty należy przesyłać na adres mailowy k.klunder@brlaw.pl w terminie do dnia 3 marca 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2020 r. w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie, o godz. 1300. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. W razie wpływu kilku ofert spełniających wymogi formalne, zostanie przeprowadzona licytacja z udziałem przybyłych oferentów. Kwota postąpienia wynosi 10,00 zł za każdy udział. Koszt zawarcia umowy sprzedaży udziałów ponosi kupujący. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 036/2020 (5926) z dnia 21 lutego 2020 r. → Pozycja 9629

Dodano: 2020-02-21 18:39:44 przez Administrator

2019-10-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51469. Rzemek Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 620/19, XVIII GUp 1109/19. [BMSiG-51495/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 620/19 ogłosił upadłość Witolda Rzemek, zamieszkałego w Otrębusach (05-805) przy ul. Wiejska 2c, PESEL 47040500738, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (nr licencji 864). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1109/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51469

Dodano: 2019-10-07 10:17:19 przez Administrator

2019-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51469. Rzemek Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 620/19, XVIII GUp 1109/19. [BMSiG-51495/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 620/19 ogłosił upadłość Witolda Rzemek, zamieszkałego w Otrębusach (05-805) przy ul. Wiejska 2c, PESEL 47040500738, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (nr licencji 864). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1109/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51469

Dodano: 2019-10-07 10:17:14 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK