Sadowska Marianna w upadłości likwidacyjnej (Gdynia)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Sadowska Marianna
 • Adres: , Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 40012605101
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 78/20/of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 895/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-11
 • Sędzia Komisarz: ASR Łukasz Piotrowicz

2020-09-14 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 46461. Sadowska Marianna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/20. [BMSiG-46778/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marianny Sadowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 78/20), zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2020 r. syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku. przy ul. Piekarniczej 10 (w godzinach urzędowania sądu). każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelność - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46461
 • Dodano: 2020-09-14 19:00:07
 • Administrator

2020-03-31 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17040. Sadowska Marianna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 895/19, VI GUp 78/20/of. [BMSiG-16603/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 895/19, została ogłoszona upadłość dłużniczki Marianny Sadowskiej zamieszkałej w Gdyni przy ul. Białowieskiej 1D/1, nr ewidencyjny PESEL 40012605101, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza oraz syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979). Wzywa się wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 78/20/of. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia o ogłoszeniu upadłości ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 063/2020 (5953) z dnia 31 marca 2020 r. → Pozycja 17040
 • Dodano: 2020-03-31 09:29:35
 • Administrator

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17040. Sadowska Marianna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 895/19, VI GUp 78/20/of. [BMSiG-16603/2020]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 895/19, została ogłoszona upadłość dłużniczki Marianny Sadowskiej zamieszkałej w Gdyni przy ul. Białowieskiej 1D/1, nr ewidencyjny PESEL 40012605101, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza oraz syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979). Wzywa się wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 78/20/of. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia o ogłoszeniu upadłości ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 063/2020 (5953) z dnia 31 marca 2020 r. → Pozycja 17040
 • Dodano: 2020-03-31 09:29:31
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK