Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŚciborska Edyta Joanna w upadłości likwidacyjnej (Białogard)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ściborska Edyta Joanna
 • Adres: , Białogard
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 68022012180,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 86/19 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 130/19 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Iwaszko
 • Numer licencji: 1318
 • Adres: Wojska Polskiego 48, 78-200 Białogard
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 607 222 946

2020-04-01 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17180. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-16735/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Edyty Joanny Ściborskiej, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”, ogłasza, że w dniu 10 marca 2020 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 064/2020 (5954) z dnia 01 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17180

Dodano: 2020-04-01 13:43:02 przez Administrator

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16037. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-15614/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Edyty Joanny Ściborskiej, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”, ogłasza, że w dniu 5 marca 2020 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16037

Dodano: 2020-03-23 09:18:48 przez Administrator

2020-01-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 61. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-67463/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Edyty Joanny Ściborskiej, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”, ogłasza, że w dniu 2 grudnia 2019 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wzywana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 001/2020 (5891) z dnia 02 stycznia 2020 r. → Pozycja 61

Dodano: 2020-01-02 09:55:52 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 14:12:43

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54297. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-54145/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Edyty Joanny Ściborskiej, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 października 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54297

Dodano: 2019-10-22 10:55:43 przez Administrator

2019-07-10 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35852. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 130/19 „of”, VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-35843/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 130/19 „of”, w dniu 24 czerwca 2019 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość Edyty Joanny Ściborskiej, zamieszkałej w Białogardzie (78-200) przy ul. Mikołaja Reja 2/32, numer PESEL 68022012180;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza;
5. wyznaczyć Piotra Iwaszko, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318, na syndyka;
6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 132/2019 (5771) z dnia 10 lipca 2019 r. → Pozycja 35852

Dodano: 2019-07-10 09:48:19 przez Administrator

2019-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35852. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 130/19 „of”, VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-35843/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 130/19 „of”, w dniu 24 czerwca 2019 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość Edyty Joanny Ściborskiej, zamieszkałej w Białogardzie (78-200) przy ul. Mikołaja Reja 2/32, numer PESEL 68022012180;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza;
5. wyznaczyć Piotra Iwaszko, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318, na syndyka;
6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 132/2019 (5771) z dnia 10 lipca 2019 r. → Pozycja 35852

Dodano: 2019-07-10 09:48:15 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK