Ścieszka Janina w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Ścieszka Janina
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 53042105840

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 126/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-03-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Machowska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Radomir Maria Szaraniec
 • Numer licencji: 708
 • Adres: Bulwarowa 33 A, 31-751 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 12 259 61 04

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25278. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 126/18. [BMSiG-24813/2022]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Ścieszki, PESEL 53042105840, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 126/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25278
 • Dodano: 2022-05-12 10:15:00
 • Administrator

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42474. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 126/18. [BMSiG-42385/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Ścieszki zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn akt VIII GUp 126/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności (obejmującą zgłoszenia wierzytelności Zw29, Zw30, Zw31), oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42474
 • Dodano: 2019-08-16 10:21:56
 • Administrator

2019-03-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12183. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 126/18. [BMSiG-11617/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Ścieszki, zam. w Krakowie – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 126/18), ogłasza, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 47/2018 (5686) z dnia 07 marca 2019 r. → Pozycja 12183
 • Dodano: 2019-03-07 13:26:10
 • Administrator

2018-04-27 Sprostowanie ogłoszenia w MSiG

Poz. 17955. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 643/17. [BMSiG-17322/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.04.2018 r., sygn. akt (VIII GU 643/17) w sprawie dłużnika Janiny Ścieszki postanowił: - sprostować pkt I sentencji postanowienia tutejszego Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 21 marca 2018 roku w ten sposób, że w miejsce błędnego numeru PESEL upadłej wpisać prawidłowo: 53042105840.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 83/2018 (5471) z dnia 27 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17955
 • Dodano: 2018-04-27 14:10:48
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja 2021-07-28 22:23:07

2018-03-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13253. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 643/17, VIII GUp 126/18. [BMSiG-12561/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.03.2018 r. sygn. akt: (VIII GU 643/17) postanowił:
I. ogłosić upadłość Janiny Ścieszki, zamieszkałej: ul. Dunajewskiego 8/17, 31-133 Kraków, PESEL: 74080711309, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Marii Szarańca, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708;
VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 126/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 62/2018 (5450) z dnia 28 marca 2018 r. → Pozycja 13253
 • Dodano: 2018-03-28 10:29:09
 • Administrator

2018-03-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13253. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 643/17, VIII GUp 126/18. [BMSiG-12561/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.03.2018 r. sygn. akt: (VIII GU 643/17) postanowił:
I. ogłosić upadłość Janiny Ścieszki, zamieszkałej: ul. Dunajewskiego 8/17, 31-133 Kraków, PESEL: 74080711309, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Marii Szarańca, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708;
VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 126/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 62/2018 (5450) z dnia 28 marca 2018 r. → Pozycja 13253
 • Dodano: 2018-03-28 10:29:04
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK