Seroczyńska Paulina (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Seroczyńska Paulina
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 92121011829
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1112/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 749/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-18
 • Sędzia Komisarz: b
 • Imię i nazwisko: Tomasz Andrzej Kaczorowski
 • Numer licencji: 534
 • Adres: Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 694 453 464

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46393. Seroczyńska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 749/20, XIX GUp 1112/20. [BMSiG-46684/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 749/20, postanowił:
1. ogłosić upadłość Pauliny Seroczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Wydawniczej 72 m. 4 (kod pocztowy: 04-601), PESEL 92121011829, NIP 7343510690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.),
3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Kaczorowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 534),
4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Adwokacka Tomasz Kaczorowski, ul. S. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 749/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
6. przyznać syndykowi Tomaszowi Kaczorowskiemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy syndyka,
7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XIX GUp 1112/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46393
 • Dodano: 2020-09-14 17:55:44
 • Administrator

2020-08-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46393. Seroczyńska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 749/20, XIX GUp 1112/20. [BMSiG-46684/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 749/20, postanowił:
1. ogłosić upadłość Pauliny Seroczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Wydawniczej 72 m. 4 (kod pocztowy: 04-601), PESEL 92121011829, NIP 7343510690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.),
3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Kaczorowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 534),
4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Adwokacka Tomasz Kaczorowski, ul. S. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 749/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
6. przyznać syndykowi Tomaszowi Kaczorowskiemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy syndyka,
7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XIX GUp 1112/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46393
 • Dodano: 2020-09-14 17:55:38
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK