Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSieradzka Sara w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Sieradzka Sara
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 90021811446,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 277/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 1520/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-04-17
 • Sędzia Komisarz: ASR Tomasz Pisarski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Łukasz Ragus
 • Numer licencji: 437
 • Adres: Algierska 23, 03-977 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 783 818 185

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22436. Sieradzka Sara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1520/19, XIX GUp 277/20. [BMSiG-22110/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1520/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Sary Sieradzkiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 158/4 (04-329), PESEL 90021811446, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (nr licencji 437);
V. uznać postępowanie upadłościowe Sary Sieradzkiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 277/20.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz: ASR Tomasz Pisarski, sygn. akt XIX GUp 277/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22436

Dodano: 2020-05-21 09:59:06 przez Administrator

2020-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22436. Sieradzka Sara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1520/19, XIX GUp 277/20. [BMSiG-22110/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1520/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Sary Sieradzkiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 158/4 (04-329), PESEL 90021811446, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (nr licencji 437);
V. uznać postępowanie upadłościowe Sary Sieradzkiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 277/20.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz: ASR Tomasz Pisarski, sygn. akt XIX GUp 277/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22436

Dodano: 2020-05-21 09:59:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK