Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSiurnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej (Szczytno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Siurnicki Bartosz
 • Adres: , Szczytno
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 84050512593,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 84/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 154/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Koszewski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Andrzej Aleksandrowicz
 • Numer licencji: 377
 • Adres: Kamionek 26G, 12-100 Szczytno
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 608 505 610

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62886. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/19. [BMSiG-62694/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Siurnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 84/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62886

Dodano: 2019-12-05 13:35:21 przez Administrator

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62057. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/19. [BMSiG-61872/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Siurnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 84/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania Wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62057

Dodano: 2019-12-02 13:49:59 przez Administrator

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54019. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/19. [BMSiG-53807/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Siurnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 84/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54019

Dodano: 2019-10-21 12:02:45 przez Administrator

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36715. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 154/19, V GUp „of” 84/19. [BMSiG-36484/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 154/19):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Bartosz Siurnicki, zamieszkałego w Szczytnie, ul. Polna 5/4, PESEL 84050512593, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia Sąd o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego;
5. na syndyka upadłości wyznaczył Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 84/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36715

Dodano: 2019-07-15 10:15:35 przez Administrator

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36715. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 154/19, V GUp „of” 84/19. [BMSiG-36484/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 154/19):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Bartosz Siurnicki, zamieszkałego w Szczytnie, ul. Polna 5/4, PESEL 84050512593, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia Sąd o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego;
5. na syndyka upadłości wyznaczył Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 84/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36715

Dodano: 2019-07-15 10:15:32 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK