Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSłomczyński Paweł w upadłości likwidacyjnej (Janinów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Słomczyński Paweł
 • Adres: , Janinów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 87070304294,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 156/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 2381/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jan Nosowicz
 • Numer licencji: 759
 • Adres: Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • Telefon: 608 590 035

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30752. Słomczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 156/19. [BMSiG-30501/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że syndyk w dniu 5.06.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Słomczyńskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Janinowie przy ul. Włoskiej 1, PESEL 87070304294, sygn. akt X GUp 156/19. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30752

Dodano: 2019-06-12 09:22:04 przez Administrator

2019-03-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11313. Słomczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2381/18, X GUp 156/19. [BMSiG-10722/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie X GU 2381/18 postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Słomczyńskiego, zam. w Janinowie przu ul. Włoskiej 1 (kod pocztowy 05-825), PESEL: 87070304294;
2. określić, że Paweł Słomczyński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 759);
6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 156/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11313

Dodano: 2019-03-04 10:51:55 przez Administrator

2019-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11313. Słomczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2381/18, X GUp 156/19. [BMSiG-10722/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie X GU 2381/18 postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Słomczyńskiego, zam. w Janinowie przu ul. Włoskiej 1 (kod pocztowy 05-825), PESEL: 87070304294;
2. określić, że Paweł Słomczyński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 759);
6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 156/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11313

Dodano: 2019-03-04 10:51:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK