Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŚlusarz Jadwiga Weronika w upadłości likwidacyjnej (Dzierżoniów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ślusarz Jadwiga Weronika
 • Adres: , Dzierżoniów
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 55070907540,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 26/20 of/K
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 58/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Iwanek

Dane Syndyka

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22476. Ślusarz Jadwiga Weronika. Sąd Rejonowy w Wabrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 26/20. [BMSiG-22185/2020]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Weroniki Ślusarz, ul. Bolesława Prusa 9B/1, 58-200 Dzierżoniów, PESEL 55070907540, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą VI GUp 26/20, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. W przypadku ograniczeń pracy sądu, wynikających z sytuacji epidemiologicznej, istnieje możliwość złożenia wniosku o elektroniczne udostępnienie listy wierzytelności przez syndyka. W tym celu, pismo spełniające wymogi pisma procesowego (kolorowy skan całego wniosku o udostepnienie listy wierzytelności lub jej części, wraz z pełnomocnictwem i opłatą od pełnomocnictwa) należy przesłać na adres mailowy: biuro@syndykowie.pl

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22476

Dodano: 2020-05-21 10:17:11 przez Administrator

2020-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15317. Ślusarz Jadwiga Weronika. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 58/20, VI GUp 26/20. [BMSiG-15049/2020]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 marca 2020 roku, sygn. akt VI GU 58/20, ogłosił upadłość Jadwigi Weroniki Ślusarz, ul. Bolesława Prusa 9B/1, 58-200 Dzierżoniów, PESEL 55070907540, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Jarosława Iwanka oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 26/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 054/2020 (5944) z dnia 18 marca 2020 r. → Pozycja 15317

Dodano: 2020-03-18 11:10:57 przez Administrator

2020-03-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15317. Ślusarz Jadwiga Weronika. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 58/20, VI GUp 26/20. [BMSiG-15049/2020]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 marca 2020 roku, sygn. akt VI GU 58/20, ogłosił upadłość Jadwigi Weroniki Ślusarz, ul. Bolesława Prusa 9B/1, 58-200 Dzierżoniów, PESEL 55070907540, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Jarosława Iwanka oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 26/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 054/2020 (5944) z dnia 18 marca 2020 r. → Pozycja 15317

Dodano: 2020-03-18 11:10:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK