Smolarska Marlena (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Smolarska Marlena
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 90092714202
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1216/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 916/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Walenciak
 • Imię i nazwisko: Łukasz Ragus
 • Numer licencji: 437
 • Adres: Zalipie 1A, 04-625 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 883 022 171

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46639. Smolarska Marlena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1216/20. [BMSiG-45847/2021]

Obwieszczenie Sędzia komisarz ogłasza, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Marleny Smolarskiej (sygn. akt XIX GUp 1216/20) sporządził i w dniu 17 marca 2021 roku złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46639
 • Dodano: 2021-07-20 09:31:22
 • Administrator

2020-10-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 52605. Smolarska Marlena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 916/19, XIX GUp 1216/20. [BMSiG-53524/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 916/19 postanowił:
1. ogłosić upadłość Marleny Smolarskiej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 6 m. 13 (kod pocztowy: 03-984), PESEL 90092714202;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności do sądu upadłościowego w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni do sądu upadłościowego od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 437);
6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 1216/20. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa; Sędzia komisarz SSR Anna Walenciak, sygn. akt XIX GUp 1216/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 196/2020 (6086) z dnia 07 października 2020 r. → Pozycja 52605
 • Dodano: 2020-10-07 15:49:44
 • Administrator

2020-09-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 52605. Smolarska Marlena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 916/19, XIX GUp 1216/20. [BMSiG-53524/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 916/19 postanowił:
1. ogłosić upadłość Marleny Smolarskiej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 6 m. 13 (kod pocztowy: 03-984), PESEL 90092714202;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności do sądu upadłościowego w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni do sądu upadłościowego od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 437);
6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 1216/20. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa; Sędzia komisarz SSR Anna Walenciak, sygn. akt XIX GUp 1216/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 196/2020 (6086) z dnia 07 października 2020 r. → Pozycja 52605
 • Dodano: 2020-10-07 15:49:42
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK