Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSocha Marcin w upadłości likwidacyjnej (Dynów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Socha Marcin
 • Adres: , Dynów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 85082019173,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 212/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 278/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Sanators Sp. z o.o.
 • Numer licencji: 1113
 • Adres: ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 798 832 832

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37484. Socha Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 212/18. [BMSiG-37639/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Sochy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że drugą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37484

Dodano: 2020-07-29 10:16:27 przez Administrator

2019-10-30 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 56002. Socha Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 212/18. [BMSiG-55858/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnychi Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Sochy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi główną oraz pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że główną i uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej oraz pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 211/2019 (5850) z dnia 30 października 2019 r. → Pozycja 56002

Dodano: 2019-10-30 10:22:01 przez Administrator

2019-02-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 6011. Socha Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 212/18. [BMSiG-5391/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Sochy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 24/2018 (5663) z dnia 04 lutego 2019 r. → Pozycja 6011

Dodano: 2019-02-04 13:56:39 przez Administrator

2018-07-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32876. Socha Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 278/18, V GUp 212/18. [BMSiG-32498/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 278/18, postanawia:
I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego Marcina Socha, zam.: Dynów, numer PESEL 85082019173, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Paweł Janda,
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - SANATORS Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438,
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 212/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 144/2018 (5532) z dnia 26 lipca 2018 r. → Pozycja 32876

Dodano: 2018-07-26 11:26:59 przez Administrator

2018-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32876. Socha Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 278/18, V GUp 212/18. [BMSiG-32498/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 278/18, postanawia:
I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego Marcina Socha, zam.: Dynów, numer PESEL 85082019173, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Paweł Janda,
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - SANATORS Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438,
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 212/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 144/2018 (5532) z dnia 26 lipca 2018 r. → Pozycja 32876

Dodano: 2018-07-26 11:26:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK