Sosnowski Cezary ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Sosnowski Cezary
 • Adres: ,
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 57050111574
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 161/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 95/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Drzewicka
 • Imię i nazwisko: Łukasz Goszczyński
 • Numer licencji: 1316
 • Adres: 3 Maja 1A, 44-230 Czerwonka-Leszczyny
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 507 110 712

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46398. Sosnowski Cezary. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 95/20, VIII GUp 161/20. [BMSiG-46798/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 95/20 ogłosił upadłość Cezarego Sosnowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57050111574. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 161/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46398
 • Dodano: 2020-09-14 18:15:34
 • Administrator

2020-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46398. Sosnowski Cezary. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 95/20, VIII GUp 161/20. [BMSiG-46798/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 95/20 ogłosił upadłość Cezarego Sosnowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57050111574. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 161/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46398
 • Dodano: 2020-09-14 18:15:30
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK