Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSowiński Dariusz w upadłości likwidacyjnej (Nysa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Sowiński Dariusz
 • Adres: , Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 63122106292,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 50/20 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 36/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-28
 • Sędzia Komisarz: SSR PiotrStanisławiszyn

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Witold Jedynak
 • Numer licencji: 565
 • Adres: Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • Telefon: (78)449 0049

2020-03-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16205. Sowiński Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/20 of, V GUp 50/20 of. [BMSiG-15857/2020]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 36/20 of ogłosił upadłość Dariusza Sowińskiego, zamieszkałego: 48-300 Nysa, ul. Sudecka 4/13 (PESEL 63122106292), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędzi komisarz, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 50/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16205

Dodano: 2020-03-24 09:11:20 przez Administrator

2020-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16205. Sowiński Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/20 of, V GUp 50/20 of. [BMSiG-15857/2020]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 36/20 of ogłosił upadłość Dariusza Sowińskiego, zamieszkałego: 48-300 Nysa, ul. Sudecka 4/13 (PESEL 63122106292), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędzi komisarz, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 50/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16205

Dodano: 2020-03-24 09:11:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK