Śpiewak Gabriel ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Śpiewak Gabriel
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 74041514990

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XIV GUp 261/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-04-09
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Elżbieta Golczyk-Król
 • Numer licencji: 322
 • Adres: Malaszyn 43C, 98-300 Wieluń
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 798 569 376

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25262. Śpiewak Gabriel. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 261/21. [BMSiG-24930/2022]

Sygnatura akt XIV GUp 261/21 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że 9 lutego 2022 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Gabriela Śpiewaka, numer PESEL 74041514990, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25262
 • Dodano: 2022-05-12 10:11:21
 • Administrator

2021-10-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 63620. Śpiewak Gabriel. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 261/21. [BMSiG-62932/2021]

Sygn. akt XIV GUp 261/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Gabriela Śpiewaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 20 sierpnia 2021 roku złożony został opis i oszacowanie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość a posadowionych na tym gruncie, położonych w Strzegomiu przy alei Wojska Polskiego 76 (KW nr SW1S/00004985/2). Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 261/21. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/10, 990-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 261/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 197/2021 (6342) z dnia 11 października 2021 r. → Pozycja 63620
 • Dodano: 2021-10-11 19:50:57
 • Administrator

2021-04-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27930. Śpiewak Gabriel. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 698/20, XIV GUp 261/21. [BMSiG-26812/2021]

Sygn. akt XIV GU 698/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Gabriela Śpiewaka, numer PESEL 74041514990, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 261/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Golczyk- -Król, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 322. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Małyszyn 43C, 98-300 Wieluń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 82/2021 (6227) z dnia 29 kwietnia 2021 r. → Pozycja 27930
 • Dodano: 2021-04-29 13:10:39
 • Administrator

2021-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27930. Śpiewak Gabriel. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 698/20, XIV GUp 261/21. [BMSiG-26812/2021]

Sygn. akt XIV GU 698/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Gabriela Śpiewaka, numer PESEL 74041514990, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 261/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Golczyk- -Król, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 322. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Małyszyn 43C, 98-300 Wieluń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 82/2021 (6227) z dnia 29 kwietnia 2021 r. → Pozycja 27930
 • Dodano: 2021-04-29 13:10:35
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK