Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSpółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej (Łęczeszczyce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT
 • Adres: Łęczeszczyce 43, 05-622 Łęczeszczyce
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000172624,     NIP: 7970000984,     Regon:001085033

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 23/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 176/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-07-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Lechowicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wojciech Mikołaj Kapusta
 • Numer licencji: 290
 • Adres: K. Kelles-Krauza 13 lok. U7, 26-610 Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 501 104 650

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30764. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA „POLFRUT” W ŁĘCZESZYCACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łęczeszycach. KRS 0000172624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt V GUp 23/16. [BMSiG-30315/2019]

Zarządzeniem z dnia 16 maja 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w upadłości z siedzibą w Łęczeszycach ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył w dniu 26 kwietnia 2019 roku listę wierzytelności, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30764

Dodano: 2019-06-12 10:44:51 przez Administrator

2018-11-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 51491. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA „POLFRUT” W ŁĘCZESZYCACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łęczeszycach. KRS 0000172624 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt V GUp 23/16. [BMSiG-51102/2018]

Zarządzeniem z dnia 10 października 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego zawiadamia, że syndyk złożył w dniu w dniu 8 października 2018 roku opis i oszacowanie udziałów w prawie własności nieruchomości, wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w upadłości z siedzibą w Łęczeszycach: 1) nieruchomości położonej w Łęczeszycach (gmina Belsk Duży, powiat grójecki), składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 134/3 i 139, o powierzchni łącznej 0,6853 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta RA1G/00067048/9, 2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łęczeszycach (gmina Belsk Duży, powiat grójecki) oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/2, o powierzchni 0,3878 ha, wraz z prawem własności budynku przemysłowego, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta RA1G/00052851/3, oraz o prawie do złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie jednego tygodnia od daty obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 226/2018 (5614) z dnia 22 listopada 2018 r. → Pozycja 51491

Dodano: 2018-11-22 17:17:44 przez Administrator

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21336. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA „POLFRUT” w Łęczeszycach. KRS 0000172624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt V GU 176/16. [BMSiG-21868/2016]

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach o ogłoszenie upadłości postanawia: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłosić upadłość Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach, obejmującą likwidację majątku.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Kapusty, wpisanego na listę licencjonowanych syndyków pod pozycją 290.
Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do 25 października 2016 roku. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do 25 października 2016 roku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21336

Dodano: 2016-08-27 10:17:22 przez Administrator

2016-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21336. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA „POLFRUT” w Łęczeszycach. KRS 0000172624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt V GU 176/16. [BMSiG-21868/2016]

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach o ogłoszenie upadłości postanawia: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłosić upadłość Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach, obejmującą likwidację majątku.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Kapusty, wpisanego na listę licencjonowanych syndyków pod pozycją 290.
Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do 25 października 2016 roku. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do 25 października 2016 roku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21336

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-08-27 10:17:12 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK