Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSpyra Teresa w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Spyra Teresa
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 86092303241,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 401/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII 172/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-04
 • Sędzia Komisarz: ASR Tomasz Pisarski

Dane Syndyka

2020-05-25 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 22960. Spyra Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 172/20. [BMSiG-22760/2020]

Syndyk masy upadłości zamieszcza sprostowanie błędu w obwieszczeniu MSiG Nr 97/2020 z dnia 20.05.2020 r., poz. 22231, polegającego na błędnym numerze Wydziału Sądu w postępowaniu o sygnaturze GU: jest XIX GU 172/20 - winno być XVIII 172/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22960

Dodano: 2020-05-25 10:45:12 przez Administrator

2020-05-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22231. Spyra Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 172/20, XIX GUp 401/20. [BMSiG-21812/2020]

Sygn. akt XIX GU 172/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 maja 2020 r. postanowił:
1. ogłosić upadłość Teresy Spyra, zamieszkałej w Warszawie (01-562) przy ul. Mickiewicza 27 lok. 33 (PESEL 86092303241), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Korzeb (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1040);
5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 401/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22231

Dodano: 2020-05-20 10:09:23 przez Administrator

2020-05-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22231. Spyra Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 172/20, XIX GUp 401/20. [BMSiG-21812/2020]

Sygn. akt XIX GU 172/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 maja 2020 r. postanowił:
1. ogłosić upadłość Teresy Spyra, zamieszkałej w Warszawie (01-562) przy ul. Mickiewicza 27 lok. 33 (PESEL 86092303241), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Korzeb (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1040);
5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 401/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22231

Dodano: 2020-05-20 10:09:19 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK