Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSroga Aneta w upadłości likwidacyjnej (Krasne)

Dane Upadłego

 • Upadły: Sroga Aneta
 • Adres: , Krasne
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 67091108389,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 173/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 223/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Witold Olech

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Nowak
 • Numer licencji: 934
 • Adres: Sitaniec Wolica 138G, 22-400 Zamość
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 600 016 237

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22437. Sroga Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 223/20, V GUp 173/20. [BMSiG-22202/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8.05.2020 r., sygn. akt V GU 223/20, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Anety Srogi, zam. w: Krasne 637, 36-007 Krasne, PESEL 67091108389, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 173/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r. z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia 2015/848.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22437

Dodano: 2020-05-21 09:59:59 przez Administrator

2020-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22437. Sroga Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 223/20, V GUp 173/20. [BMSiG-22202/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8.05.2020 r., sygn. akt V GU 223/20, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Anety Srogi, zam. w: Krasne 637, 36-007 Krasne, PESEL 67091108389, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 173/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r. z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia 2015/848.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22437

Dodano: 2020-05-21 09:59:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK