Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStacho Paweł w upadłości likwidacyjnej (Piotrków Trybunalski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Stacho Paweł
 • Adres: , Piotrków Trybunalski
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 73071002873,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo:Łódzkie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 48/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-02-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Maria Lasota-Dudkiewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Zaborniak
 • Numer licencji: 956
 • Adres: Zaborniak Kaczmarek - Adwokaci Sp. p., ul. Sienkiewicza 13 lok., 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 697 090 667

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 16067. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-15532/2020]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Stacho, PESEL 73071002873, sygn. akt V GUp 48/18, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 r. został zmieniony Sędzia Komisarz w ten sposób, że w miejsce Asesora Mariusza Pietrzaka wyznaczono Sędziego Marię Lasota-Dudkiewicz.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16067

Dodano: 2020-03-23 19:11:08 przez Administrator

2020-03-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 12038. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18/Ap-2. [BMSiG-11417/2020]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 13 w postępowaniu upadłościowym Pawła Stacho, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 73071002873, sygn. akt V GUp 48/18/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 044/2020 (5934) z dnia 04 marca 2020 r. → Pozycja 12038

Dodano: 2020-03-04 11:35:01 przez Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63773. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18/Ap-1. [BMSiG-63510/2019]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-12 w postępowaniu upadłościowym Pawła Stacho, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 73071002873, sygn. akt V GUp 48/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu, Czytelni (tel. 44 649 42 22), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63773

Dodano: 2019-12-10 11:40:45 przez Administrator

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3493. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-2808/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Stacho, sygn. V GUp 48/18, został sporządzony opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 20/23, położonej w miejscowości Popowo- -Parcele, gmina Somianka, powiat Wyszków, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1 W/00045294/1 - o wartości oszacowania wynoszącej 24.350,00 zł, udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości lokalowej - odrębnej własności lokalu położonego w Warszawie przy ulicy Żytniej 64A, oznaczonego numerem 22, o powierzchni 29,40 m2 , składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, do którego przynależy także piwnica oraz udział wynoszący 74/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal oraz udział wynoszący 74/10000 w prawie własności części wspólnych budynku, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00348844/1 - o wartości oszacowania wynoszącej 120.187,00 zł, sygn. V GUp 48/18, został sporządzony opis i oszacowanie. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3493

Dodano: 2019-01-21 17:39:46 przez Administrator

2018-03-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12773. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-12059/2018]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. została ogłoszona upadłość Pawła Stacho, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 23 m. 3A, PESEL 73071002873, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Mariusza Pietrzaka, a na syndyka Piotra Zaborniaka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 48/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 60/2018 (5448) z dnia 26 marca 2018 r. → Pozycja 12773

Dodano: 2018-03-26 10:55:35 przez Administrator

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12773. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-12059/2018]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. została ogłoszona upadłość Pawła Stacho, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 23 m. 3A, PESEL 73071002873, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Mariusza Pietrzaka, a na syndyka Piotra Zaborniaka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 48/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 60/2018 (5448) z dnia 26 marca 2018 r. → Pozycja 12773

Dodano: 2018-03-26 10:55:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK