Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStankiewicz Rajmund w upadłości likwidacyjnej (Olsztyn)

Dane Upadłego

 • Upadły: Stankiewicz Rajmund
 • Adres: , Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 52012308052,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 73/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 96/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-12
 • Sędzia Komisarz: SSR Dagmara Wilczyńska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jan Wasilewski
 • Numer licencji: 313
 • Adres: Partzantów 10/2, 10-521 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 604 439 299

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62059. Stankiewicz Rajmund. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 73/19. [BMSiG-61983/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rajmunda Stankiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 73/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62059

Dodano: 2019-12-02 13:50:23 przez Administrator

2019-06-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33075. Stankiewicz Rajmund. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 96/19, V GUp „of” 73/19. [BMSiG-32847/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 96/19):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rajmunda Stankiewicza zamieszkałego w Olsztynie, ul. Panasa 8/19, PESEL 52012308052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską;
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego (nr licencji 313);
6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 73/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33075

Dodano: 2019-06-25 10:10:25 przez Administrator

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33075. Stankiewicz Rajmund. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 96/19, V GUp „of” 73/19. [BMSiG-32847/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 96/19):
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rajmunda Stankiewicza zamieszkałego w Olsztynie, ul. Panasa 8/19, PESEL 52012308052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską;
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego (nr licencji 313);
6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 73/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33075

Dodano: 2019-06-25 10:10:20 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK