Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSTARHUS Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Stargard)

Dane Upadłego

 • Upadły: STARHUS Sp. z o.o.
 • Adres: Podleśna 14A, 73-110 Stargard
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • KRS: 0000380960,     NIP: 8513142755,     Regon:320973284

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GRp 4/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GR 14/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Elżbieta Ahl
 • Numer licencji: 965
 • Adres: Jagielońska 67a/7, 70-382 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 504 039 031

2018-12-07 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 54904. STARHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stargardzie. KRS 0000380960. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2011 r., sygn. akt XII GRp 4/18. [BMSiG-54279/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż Sędzia komisarz zwołał Zgromadzenie Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika STARHUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie na dzień 6 marca 2019 r., godz. 930, sala 60, w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 42, celem głosowania nad układem. Określono, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie oraz ustnie - sygn. akt XII GRp 4/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 237/2018 (5625) z dnia 07 grudnia 2018 r. → Pozycja 54904

Dodano: 2018-12-09 19:01:58 przez Administrator

2018-12-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 53857. STARHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stargardzie. KRS 0000380960. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2011 r., sygn. akt XII GRp 4/18. [BMSiG-53410/2018]

W związku ze złożeniem przez nadzorcę sądowego w dniu 4 października 2018 roku spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika STARHUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie - sygn. akt XII GRp 4/18 - Sędzia komisarz ogłasza o prawie przeglądania spisu przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia przez dłużnika zastrzeżeń, co do umieszczenia wierzytelności w spisach wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 233/2018 (5621) z dnia 03 grudnia 2018 r. → Pozycja 53857

Dodano: 2018-12-03 20:24:20 przez Administrator

2018-07-05 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 29685. STARHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stargardzie. KRS 0000380960. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2011 r., sygn. akt XII GR 14/18, XII GRp 4/18. [BMSiG-29062/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 roku otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika STARHUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, nr KRS 0000380960, siedziba: 73-110 Stargard, ul. Podleśna 14a, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRp 4/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz nadzorcę sądowego - doradcę restrukturyzacyjnego Elżbiety Ahl, numer licencji 965. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 129/2018 (5517) z dnia 05 lipca 2018 r. → Pozycja 29685

Dodano: 2018-07-08 21:12:07 przez Administrator

2018-06-15 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 29685. STARHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stargardzie. KRS 0000380960. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2011 r., sygn. akt XII GR 14/18, XII GRp 4/18. [BMSiG-29062/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 roku otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika STARHUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, nr KRS 0000380960, siedziba: 73-110 Stargard, ul. Podleśna 14a, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRp 4/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz nadzorcę sądowego - doradcę restrukturyzacyjnego Elżbiety Ahl, numer licencji 965. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 129/2018 (5517) z dnia 05 lipca 2018 r. → Pozycja 29685

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-07-08 21:11:46 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK