Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStaszewska Irena w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Staszewska Irena
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 39061207563,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 205/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 215/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Różewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paulina Trzebińska
 • Numer licencji: 1015
 • Adres: Warszawska 21/29, 25-512 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 608 327 148

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 16070. Staszewska Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 205/19. [BMSiG-15502/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Upadłej Ireny Staszewskiej, sygn. akt V GUp 205/19, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 39061207563, w przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli, postanowił:
1. umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłej Ireny Staszewskiej, nr PESEL 39061207563, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed 10 czerwca 2019 r. - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli;
2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16070

Dodano: 2020-03-23 19:14:16 przez Administrator

2019-11-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 60797. Staszewska Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 205/19. [BMSiG-60495/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 5 listopada 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Staszewskiej, nr PESEL 39061207563, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 205/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 228/2019 (5867) z dnia 26 listopada 2019 r. → Pozycja 60797

Dodano: 2019-11-26 11:54:11 przez Administrator

2019-06-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33076. Staszewska Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 215/19, V GUp 205/19. [BMSiG-32685/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2019 r. roku: - ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Staszewskiej, nr PESEL 39061207563, zamieszkałej: 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 44A/29, określając, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 205/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33076

Dodano: 2019-06-25 10:11:25 przez Administrator

2019-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33076. Staszewska Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 215/19, V GUp 205/19. [BMSiG-32685/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2019 r. roku: - ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Staszewskiej, nr PESEL 39061207563, zamieszkałej: 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 44A/29, określając, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 205/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33076

Dodano: 2019-06-25 10:11:20 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK