Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStecka Alicja w upadłości likwidacyjnej (Gliwice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Stecka Alicja
 • Adres: , Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 85040917363,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 154/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 226/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-27
 • Sędzia Komisarz: ASR Magdalena Michalska-Kania

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jarosław Stępniewski
 • Numer licencji: 802
 • Adres: prof. Wł. Zonna 84, 41-818 Zabrze
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 501 230 333

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22475. Stecka Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 154/19. [BMSiG-22053/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 154/19, Alicji Steckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, skorygowaną w dniu 17 lutego 2020 r., którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22475

Dodano: 2020-05-21 10:16:58 przez Administrator

2020-04-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 19775. Stecka Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 154/19. [BMSiG-19347/2020]

Sędzia-komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 154/19 Alicji Steckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, skorygowaną w dniu 17 lutego 2020 r., którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 083/2020 (5973) z dnia 29 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19775

Dodano: 2020-04-29 10:12:12 przez Administrator

2019-08-02 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 40204. Stecka Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 154/19. [BMSiG-39991/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 154/19 dotyczącej Alicji Steckiej (Stecka), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. dokonano zmiany syndyka w postępowaniu upadłościowym poprzez wyznaczenie syndyka w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji 802).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 149/2019 (5788) z dnia 02 sierpnia 2019 r. → Pozycja 40204

Dodano: 2019-08-05 09:01:14 przez Administrator

2019-07-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38275. Stecka Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/19, XII GUp 154/19. [BMSiG-38395/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. (sygn. akt XII GU 226/19) ogłosił upadłość dłużnika Alicji Steckiej, zamieszkałej w Gliwicach (PESEL: 85040917363) będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani i syndyka masy upadłości w osobie Marcina Żurakowskiego (nr licencji 48). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 154/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 141/2019 (5780) z dnia 23 lipca 2019 r. → Pozycja 38275

Dodano: 2019-07-23 10:05:34 przez Administrator

2019-05-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38275. Stecka Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/19, XII GUp 154/19. [BMSiG-38395/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. (sygn. akt XII GU 226/19) ogłosił upadłość dłużnika Alicji Steckiej, zamieszkałej w Gliwicach (PESEL: 85040917363) będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani i syndyka masy upadłości w osobie Marcina Żurakowskiego (nr licencji 48). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 154/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 141/2019 (5780) z dnia 23 lipca 2019 r. → Pozycja 38275

Dodano: 2019-07-23 10:05:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK