Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStelter Paulina w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Stelter Paulina
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 86021511004,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 627/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 627/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-03
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16036. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 320/18. [BMSiG-15652/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Stelter, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 320/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 27 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16036

Dodano: 2020-03-23 09:18:35 przez Administrator

2019-09-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 48258. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 320/18. [BMSiG-48249/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Stelter, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 320/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 4 września 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 182/2019 (5821) z dnia 19 września 2019 r. → Pozycja 48258

Dodano: 2019-09-20 15:13:47 przez Administrator

2019-06-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 33126. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 320/18. [BMSiG-32861/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Stelter, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 320/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 7 czerwca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33126

Dodano: 2019-06-25 10:29:40 przez Administrator

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55613. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 627/18. [BMSiG-55267/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 627/18 ogłosił upadłość Pauliny Stelter (numer PESEL: 86021511004), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55613

Dodano: 2018-12-12 10:31:10 przez Administrator

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55613. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 627/18. [BMSiG-55267/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 627/18 ogłosił upadłość Pauliny Stelter (numer PESEL: 86021511004), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55613

Dodano: 2018-12-12 10:31:05 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK