STEX JANISZEWSCY Sp. J. w restrukturyzacji (Wytrębowice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: STEX JANISZEWSCY Sp. J.
 • Adres: Wytrębowice 56, 87-148 Wytrębowice
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000012064
 • NIP: 8790173028
 • Regon:005731530
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 5/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 7/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Czerwińska
 • Imię i nazwisko: Sylwester Marek Zięciak
 • Numer licencji: 471
 • Adres: Warszawska 6/5, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 601 614 703

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 64121. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-65046/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy - Spółka jawna z siedzibą w Wytrębowicach złożył sprawozdanie numer 4 dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu wraz z uzupełnieniem sprawozdania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64121
 • Dodano: 2020-11-18 21:08:15
 • Administrator

2020-08-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 43163. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-43272/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy - Spółka jawna z siedzibą w Wytrębowicach złożył sprawozdanie numer 3 dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu wraz z uzupełnieniem sprawozdania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 167/2020 (6057) z dnia 27 sierpnia 2020 r. → Pozycja 43163
 • Dodano: 2020-08-28 13:35:02
 • Administrator

2020-06-03 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 25216. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-24740/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy - Spółka jawna z siedzibą w Wytrębowicach złożył sprawozdanie numer 2 dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu wraz z uzupełnieniem sprawozdania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 107/2020 (5997) z dnia 03 czerwca 2020 r. → Pozycja 25216
 • Dodano: 2020-06-03 15:27:08
 • Administrator

2019-12-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 66216. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-65984/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy - Spółka jawna z siedzibą w Wytrębowicach złożył sprawozdanie numer 1 dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 245/2019 (5884) z dnia 19 grudnia 2019 r. → Pozycja 66216
 • Dodano: 2019-12-21 14:16:18
 • Administrator

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47795. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-47717/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że z dniem 17 lipca 2019 r. Sylwester Zięciak objął funkcję nadzorcy wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX JANISZEWSCY spółka jawna w Wytrębowicach.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47795
 • Dodano: 2019-09-17 15:18:49
 • Administrator

2019-07-02 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 34636. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-34238/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach (sygn. akt V GRp 5/18) postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. postanowił: zatwierdzić układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 kwietnia 2019 r. o następującej treści: Podział wierzycieli na sześć grup: Grupa I - obejmuje wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekracza kwoty 10 000 zł. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach: spłata bez redukcji; karencja 6 miesięcy, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu; spłata w 12 równych miesięcznych ratach; umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości;
Grupa II - obejmuje wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 10 000 zł, a nie przekracza 100 000 zł. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach: redukcja zobowiązał obejmujących należności główne o 40%; spłata w 18 równych miesięcznych ratach; karencja 18 miesięcy, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu; umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości;
Grupa III - obejmuje wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 100 000 zł, a nie przekracza 900.000 zł. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach: redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 50%; spłata w 48 miesięcznych równych ratach; karencja 36 miesięcy, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu; umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości;
Grupa IV - obejmuje wierzycieli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń, Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, Gmina Miasto Włocławek, Gmina Łysomice. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach: Zakład Ubezpieczeń Społecznych spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi. Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi, Gmina Miasto Włocławek spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi. Gmina Łysomice spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi,
1. spłata bez redukcji;
2. karencja 6 miesięcy, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;
3. spłata w 60 równych miesięcznych ratach;
Grupa V - obejmuje wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, którzy współpracują z Dłużnikiem po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach: redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 10%; karencja 2 miesiące, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu; spłata w 110 równych miesięcznych ratach; umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości;
Grupa VI - obejmuje wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 900 000 zł. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach: redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 10%; karencja 2 miesięcy, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu; spłata w 110 równych miesięcznych ratach; umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34636
 • Dodano: 2019-07-02 19:41:38
 • Administrator

2019-05-15 Inne

Poz. 25035. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-24485/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, wyznaczył termin rozprawy w celu rozpoznania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach, V GRp 5/18, na dzień 29 maja 2019 r., godz. 1230, sala 407, w budynku Sadu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 93/2019 (5732) z dnia 15 maja 2019 r. → Pozycja 25035
 • Dodano: 2019-05-15 17:15:02
 • Administrator

2019-05-02 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 22872. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-22168/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.04.19 r. w sprawie STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach o sygn. akt V GRp 5/18 Sędzia komisarz postanowił: na podstawie art. 119 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego oraz art. 120 Prawa restrukturyzacyjnego stwierdzić przyjęcie mocą uchwały wierzycieli układu obejmującego następujące propozycje układowe Podział wierzycieli na sześć grup:
Grupa I - wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekracza kwoty 10 000 zł.;
Grupa II - wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 10 000 zł, a nie przekracza 100 000 zł;
Grupa III - wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 100 000 zł., a nie przekracza 900.000 zł;
Grupa IV - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń, Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, Gmina Miasto Włocławek, Gmina Łysomice; Grupa V - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, którzy współpracują z Dłużnikiem po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
Grupa VI - wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo, których suma wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 900 000 zł. Zaspokojenie wierzycieli na następujących zasadach:
Grupa I 1. spłata bez redukcji;
2. karencja 6 miesięcy począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;
3. spłata w 12 równych miesięcznych ratach;
4. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości.
Grupa II 1. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 40%;
2. spłata w 18 równych miesięcznych ratach;
3. karencja 18 miesięcy począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;
4. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości.
Grupa III 1. Redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 50%;
2. spłata w 48 miesięcznych równych ratach; 3. karencja 36 miesięcy począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;
4. umorzenie należności ubocznych, w’ tym odsetek w całości.
Grupa IV Zakład Ubezpieczeń Społecznych spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi. Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi. Gmina Miasto Włocławek spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi. Gmina Łysomice spłata wierzytelności w 100% wraz z należnościami ubocznymi.
1. spłata bez redukcji;
2. karencja 6 miesięcy począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu; 3. spłata w 60 równych miesięcznych ratach.
Grupa V 1. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 10%;
2. karencja 2 miesiące począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;
3. spłata w 110 równych miesięcznych ratach;
4. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości.
Grupa VI 1. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 10%;
2. karencja 2 miesięcy począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu;
3. spłata w 110 równych miesięcznych ratach;
4. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 85/2019 (5724) z dnia 02 maja 2019 r. → Pozycja 22872
 • Dodano: 2019-05-02 22:14:09
 • Administrator

2019-04-30 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 22698. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-22157/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. w sprawie STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach o sygn. akt V GRp 5/18 Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzić skorygowany spis wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 84/2019 (5723) z dnia 30 kwietnia 2019 r. → Pozycja 22698
 • Dodano: 2019-04-30 16:20:39
 • Administrator

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 15253. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-14529/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach (sygn. akt V GRp 5/18) zawiadamia, że zostały złożone korekty spisu wierzytelności w dniu 4.03.2019 r. i 6.03.2019 r.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15253
 • Dodano: 2019-03-22 14:51:27
 • Administrator

2019-02-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 8262. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-7608/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym STEX Janiszewscy Spółka jawna w Wytrębowicach, sygnatura akt V GRp 5/18, informuje, został złożony w dniu 17.01.2019 r. do akt sprawy skorygowany spis wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8262
 • Dodano: 2019-02-13 20:42:25
 • Administrator

2019-01-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 1622. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-792/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym STEX Janiszewscy Spółka jawna w Wytrębowicach sygnatura akt V GRp 5/18 informuje, że została złożona w dniu 21.12.2018 r. do akt sprawy aktualizacja spisu wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1622
 • Dodano: 2019-01-10 20:33:27
 • Administrator

2018-12-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56686. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-56215/2018]

Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach (sygn. akt V GRp 5/18) zawiadamia, że został złożony spis wierzytelności w dniu 21.08.2018 r. i jego aktualizacje - data złożenia 20.11.2018 r., 3.12.2018 r. i 5.12.2018 r.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 244/2018 (5632) z dnia 18 grudnia 2018 r. → Pozycja 56686
 • Dodano: 2018-12-18 20:54:04
 • Administrator

2018-12-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 56687. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-56195/2018]

Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach (sygn. akt V GRp 5/18) zawiadamia, że postanowieniem z 29.11.2018 r. zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli na dzień 9.01.2019 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 sala 213, godz. 1100, którego przedmiotem obrad będzie głosowanie nad zawarciem układu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 244/2018 (5632) z dnia 18 grudnia 2018 r. → Pozycja 56687
 • Dodano: 2018-12-18 20:54:50
 • Administrator

2018-11-30 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53557. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GR 7/18. [BMSiG-52877/2018]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11.06.18 r. w sprawie V GR 7/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe STEX Janiszewscy - Spółka Jawna z siedzibą: Wytrębowice 56, 87-148 Łysomice, KRS 0000012064, NIP 8790173028. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Anny Czerwińskiej. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Sylwestra Zięciaka (nr licencji 471); Stwierdzono, że wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia; Kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Pouczenie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 232/2018 (5620) z dnia 30 listopada 2018 r. → Pozycja 53557
 • Dodano: 2018-11-30 22:32:05
 • Administrator

2018-06-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53557. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GR 7/18. [BMSiG-52877/2018]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11.06.18 r. w sprawie V GR 7/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe STEX Janiszewscy - Spółka Jawna z siedzibą: Wytrębowice 56, 87-148 Łysomice, KRS 0000012064, NIP 8790173028. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Anny Czerwińskiej. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Sylwestra Zięciaka (nr licencji 471); Stwierdzono, że wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia; Kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Pouczenie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 232/2018 (5620) z dnia 30 listopada 2018 r. → Pozycja 53557

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-11-30 22:31:53
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK