Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSuder Piotr w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Suder Piotr
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 75022403771,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 1/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 1072/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Maciej Rejzerewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Roman Kuśnierz
 • Numer licencji: 977
 • Adres: Wiejska 13, 31-464 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 513 167 195

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16435. Suder Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 1/19. [BMSiG-15987/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Sudera, PESEL 75022403771, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 1/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 13/02/2020 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16435

Dodano: 2020-03-25 11:19:36 przez Administrator

2019-11-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 57538. Suder Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 1/19. [BMSiG-57345/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Sudera, PESEL 75022403771 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 1/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 1.08.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57538

Dodano: 2019-11-07 12:15:23 przez Administrator

2019-08-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41523. Suder Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 1/19. [BMSiG-41525/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Sudera, PESEL 75022403771, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 1/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 9.05.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41523

Dodano: 2019-08-09 10:42:35 przez Administrator

2019-01-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1439. Suder Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1072/18, VIII GUp 1/19. [BMSiG-930/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 1072/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Sudera (m. Suder) (PESEL: 75022403771), zamieszkałego na Osiedlu Górali 5/124, 31-959 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - SSR Macieja Rejzerewicza;
V. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Romana Kuśnierza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 977;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 1/19.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1439

Dodano: 2019-01-11 09:14:29 przez Administrator

2019-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1439. Suder Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1072/18, VIII GUp 1/19. [BMSiG-930/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 1072/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Sudera (m. Suder) (PESEL: 75022403771), zamieszkałego na Osiedlu Górali 5/124, 31-959 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - SSR Macieja Rejzerewicza;
V. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Romana Kuśnierza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 977;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 1/19.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 7/2019 (5646) z dnia 10 stycznia 2019 r. → Pozycja 1439

Dodano: 2019-01-11 09:14:23 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK