Sumiński Piotr (Bolszewo)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Sumiński Piotr
 • Adres: , Bolszewo
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 82060411035
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 248/20/K
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 376/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-28
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Dominika Bączek
 • Numer licencji: 921
 • Adres: Pomorska 7A, 84-252 Orle
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 728 801 049

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46401. Sumiński Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 376/20 of, VI GUp 248/20/K. [BMSiG-46661/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 376/20 of, postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Sumińskiego, numer PESEL 82060411035, numer NIP 5882029384, zamieszkałego: 84-239 Bolszewo, ul. Parkowa 14/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Przemysłowa 35Am budynek B, 84-200 Wejherowo,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć jako syndyka Dominikę Bączek – licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921; adres: ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo,
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
VI. przyznać syndykowi masy upadłości Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 248/20/K.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46401

 • Dodano: 2020-09-14 18:17:28
 • Administrator

2020-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46401. Sumiński Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 376/20 of, VI GUp 248/20/K. [BMSiG-46661/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 376/20 of, postanowił:
I. ogłosić upadłość Piotra Sumińskiego, numer PESEL 82060411035, numer NIP 5882029384, zamieszkałego: 84-239 Bolszewo, ul. Parkowa 14/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Przemysłowa 35Am budynek B, 84-200 Wejherowo,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć jako syndyka Dominikę Bączek – licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921; adres: ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo,
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
VI. przyznać syndykowi masy upadłości Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 248/20/K.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46401

 • Dodano: 2020-09-14 18:17:21
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK