Surzyński Leon w upadłości likwidacyjnej (Skoki)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Surzyński Leon
 • Adres: , Skoki
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 63081312459
 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 190/20/PN
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 191/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Przemysław Nowacki
 • Imię i nazwisko: Jan Franciszek Kuźniacki
 • Numer licencji: 669
 • Adres: Konopnickiej 4, 62-500 Konin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 605 288 100

2021-02-23 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12938. Surzyński Leon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 190/20. [BMSiG-11857/2021]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Leona Surzyńskiego, zamieszkałego: Skoki, sygnatura akt XI GUp 190/20, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 21.10.2020 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 36/2021 (6181) z dnia 23 lutego 2021 r. → Pozycja 12938
 • Dodano: 2021-02-23 18:46:44
 • Administrator

2020-07-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36233. Surzyński Leon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 191/20, XI GUp 190/20/PN. [BMSiG-36306/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 191/20 ogłosił upadłość dłużnika Leona Surzyńskiego (PESEL 63081312459), zam. w miejscowości Skoki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jana Kuźniackiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 669.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 142/2020 (6032) z dnia 23 lipca 2020 r. → Pozycja 36233
 • Dodano: 2020-07-23 10:45:48
 • Administrator

2020-06-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 30668. Surzyński Leon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 191/20, XI GUp 190/20. [BMSiG-30528/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 191/20, ogłosił upadłość dłużnika Leona Surzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Skokach, ul. Antoniewska 39/2 (PESEL 63081312459). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jana Kuźniackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 669. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 124/2020 (6014) z dnia 29 czerwca 2020 r. → Pozycja 30668
 • Dodano: 2021-07-27 21:36:16
 • Administrator

2020-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36233. Surzyński Leon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 191/20, XI GUp 190/20/PN. [BMSiG-36306/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 191/20 ogłosił upadłość dłużnika Leona Surzyńskiego (PESEL 63081312459), zam. w miejscowości Skoki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jana Kuźniackiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 669.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 142/2020 (6032) z dnia 23 lipca 2020 r. → Pozycja 36233
 • Dodano: 2020-07-23 10:45:45
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK