Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŚwięcicka Danuta w upadłości likwidacyjnej (Ostrołęka)

Dane Upadłego

 • Upadły: Święcicka Danuta
 • Adres: , Ostrołęka
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 51103010203p,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 114/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 114/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Hempel

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Janusz Mierzejewski
 • Numer licencji: 236
 • Adres: Mazowiecka 6, 07-410 Ostrołęka
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (29) 764 6049

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 7268. Święcicka Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/19. [BMSiG-6791/2020]

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 114/19 Danuty Święcickiej, zam.: ul. Psarskiego 20/37, 07-410 Ostrołęka, PESEL 51103010203, w upadłości, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2019 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania, bądź odmowy uznania, wierzytelności do Sędziego Komisarza, na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7268

Dodano: 2020-02-11 10:32:09 przez Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 7268. Święcicka Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/19. [BMSiG-6791/2020]

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 114/19 Danuty Święcickiej, zam.: ul. Psarskiego 20/37, 07-410 Ostrołęka, PESEL 51103010203, w upadłości, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2019 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania, bądź odmowy uznania, wierzytelności do Sędziego Komisarza, na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7268

Dodano: 2020-02-11 10:32:09 przez Administrator

2019-09-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 49929. Święcicka Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/19. [BMSiG-49998/2019]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 114/19 Danuty Święcickiej, zam.: ul. Psarskiego 20/37, 07-410 Ostrołęka, PESEL 51103010203, w upadłości, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.09.2019 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 49929

Dodano: 2019-09-27 10:47:55 przez Administrator

2019-06-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32227. Święcicka Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 114/19, VIII GUp 114/19. [BMSiG-31801/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Danuty Święcickiej, sygn. akt VIII GU 114/19, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Danuty Święcickiej, zam. ul. Psarskiego 20/37, 07-410 Ostrołęka, PESEL 51103010203, nieprowadzącego działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi,
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236),
5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 114/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32227

Dodano: 2019-06-18 22:32:55 przez Administrator

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32227. Święcicka Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 114/19, VIII GUp 114/19. [BMSiG-31801/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Danuty Święcickiej, sygn. akt VIII GU 114/19, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Danuty Święcickiej, zam. ul. Psarskiego 20/37, 07-410 Ostrołęka, PESEL 51103010203, nieprowadzącego działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi,
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236),
5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 114/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32227

Dodano: 2019-06-18 22:32:51 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK