Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęŚwierczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej (Lublin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Świerczyński Andrzej
 • Adres: , Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 340607021810,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 3/19 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 348/18 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-14
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Sacharuk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Kamila Drewnowska-Ciołek
 • Numer licencji: 1240
 • Adres: ul. Popijarska 10, 24-300 Opole Lubelskie
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 603 752 794

2020-07-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32151. Świerczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 3/19 „of”. [BMSiG-32094/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Andrzeja Świerczyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 3/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27 maja 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 128/2020 (6018) z dnia 03 lipca 2020 r. → Pozycja 32151

Dodano: 2020-07-03 12:00:38 przez Administrator

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30771. Świerczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 3/19 „of”. [BMSiG-30485/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Andrzeja Świerczyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 3/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 9 maja 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i Restukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30771

Dodano: 2019-06-12 10:48:25 przez Administrator

2019-01-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5245. Świerczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 348/18 „of”. [BMSiG-4705/2019]

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 348/18 „of” ogłosił upadłość Andrzeja Świerczyńskiego, zamieszkałego przy ul. Różanej 20/2, 20-538 Lublin, PESEL 340607021810, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Świerczyńskiego w rozumieniu art. 382 ust 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Andrzeja Świerczyńskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Andrzeja Świerczyńskiego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 21/2018 (5660) z dnia 30 stycznia 2019 r. → Pozycja 5245

Dodano: 2019-01-30 10:41:06 przez Administrator

2019-01-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5245. Świerczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 348/18 „of”. [BMSiG-4705/2019]

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 348/18 „of” ogłosił upadłość Andrzeja Świerczyńskiego, zamieszkałego przy ul. Różanej 20/2, 20-538 Lublin, PESEL 340607021810, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Świerczyńskiego w rozumieniu art. 382 ust 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Andrzeja Świerczyńskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Andrzeja Świerczyńskiego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 21/2018 (5660) z dnia 30 stycznia 2019 r. → Pozycja 5245

Dodano: 2019-01-30 10:41:07 przez Administrator

2019-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5245. Świerczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 348/18 „of”. [BMSiG-4705/2019]

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 348/18 „of” ogłosił upadłość Andrzeja Świerczyńskiego, zamieszkałego przy ul. Różanej 20/2, 20-538 Lublin, PESEL 340607021810, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Świerczyńskiego w rozumieniu art. 382 ust 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Andrzeja Świerczyńskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Andrzeja Świerczyńskiego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 21/2018 (5660) z dnia 30 stycznia 2019 r. → Pozycja 5245

Dodano: 2019-01-30 10:41:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK